süfla

sübvansiyon

Fransızca subvention "destek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen subventio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince subvenire "yardımına gelmek, kurtarmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince venire "gelmek" fiilinden sub+ önekiyle türetilmiştir.

sübyan

Arapça ṣbw kökünden gelen ṣubyān صبيان z "çocuklar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣabī صبى z "çocuk" sözcüğünün fuˁlān vezninde çoğuludur.

sübye1

Yeni Yunanca supiá σουπιά z "mürekkep balığı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sēpía σηπία z sözcüğünden evrilmiştir.

sübye2

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

süet

Fransızca suède "bir tür yumuşak deri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca peau de Suède "İsveç derisi" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca Suède "İsveç" özel adından türetilmiştir.

süfla
Köken

Arapça sfl kökünden gelen suflāˀ سفلاء z "en alçak, aşağı (dişi)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça asfal أسفل z "daha aşağı, en aşağı" sözcüğünün fuˁlāˀ vezninde sıfat dişilidir. Bu sözcük Arapça safīl "aşağı, alçak" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

Daha fazla bilgi için sefil maddesine bakınız.

Ek açıklama

Süflî ve esfel sıfatının dişi halidir. Anadolu'da sayısız yer adında "aşağı" anlamında kullanılır. ˁulyā "yüksek, yukarı" zıddıdır.


29.04.2015
süflî

Arapça sfl kökünden gelen suflīy سُفْلِىّ z "aşağıya ait, alçak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça safala سَفَلَ z "aşağı idi" fiilinin sıfatıdır.

sühan

Farsça saχun veya suχan سخن z "söz, kelam" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen saχʷan sözcüğünden evrilmiştir.

süit

Fransızca suite "1. peş peşe giden şeyler, dizi, seri, takım, 2. (müzikte) birkaç parçalık dizi, 3. (otelcilikte) oda takımı, 4. (modada) takım elbise" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *sequita biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince sequi "izlemek, takip etmek, peşinden gelmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir.

süje

Fransızca sujet "1. özne, 2. konu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince subiectum "gramerde eylemin 'altında yatan' özne" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince subiicere "alta atmak, buyruğu altına almak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür. Latince fiil Latince iacere, iact- "atmak" fiilinden sub+ önekiyle türetilmiştir.

süklüm püklüm

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.