sübyan

süblime

Fransızca sublimer "1. yüceltmek, 2. fizikte katı maddeyi buharlaştırmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca sublime "yüce, tanrısal aleme yakın" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Bu sözcük Latince sublimis "eşik-altı, tanrılar aleminin hemen altında bulunan en yüksek gök tabakası" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince limen "eşik" sözcüğünden sub+ önekiyle türetilmiştir.

sübliminal

Fransızca ve İngilizce subliminal "eşik-altı, bilinç sınırına girmeyen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince subliminalis "eşik altı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sub "alt" ve Latince limen "eşik" sözcüklerinin bileşiğidir.

sübtil

Fransızca subtil "ince, latif, zekice, dolaylı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince subtilis "ince (kumaş)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sub tēla "«kumaş altı»" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince tēla "kumaş, dokuma" sözcüğünden sub+ önekiyle türetilmiştir.

sübut

Arapça s̠bt kökünden gelen ṯubūt ثُبُوت z "kalıcı olma, kesinleşme, ispat olunma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯabata ثَبَتَ z "kaldı" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

sübvansiyon

Fransızca subvention "destek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen subventio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince subvenire "yardımına gelmek, kurtarmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince venire "gelmek" fiilinden sub+ önekiyle türetilmiştir.

sübyan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
mekteb-i ṣubyānleri ve üç yüz mıḳdārı dükkānleri vardır

Köken

Arapça ṣbw kökünden gelen ṣubyān صبيان z "çocuklar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣabī صبى z "çocuk" sözcüğünün fuˁlān vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için sabi maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

sıbyan, sübyan mektebi, sübyancı


20.08.2015
sübye1

Yeni Yunanca supiá σουπιά z "mürekkep balığı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sēpía σηπία z sözcüğünden evrilmiştir.

sübye2

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

süet

Fransızca suède "bir tür yumuşak deri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca peau de Suède "İsveç derisi" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca Suède "İsveç" özel adından türetilmiştir.

süfla

Arapça sfl kökünden gelen suflāˀ سفلاء z "en alçak, aşağı (dişi)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça asfal أسفل z "daha aşağı, en aşağı" sözcüğünün fuˁlāˀ vezninde sıfat dişilidir. Bu sözcük Arapça safīl "aşağı, alçak" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

süflî

Arapça sfl kökünden gelen suflīy سُفْلِىّ z "aşağıya ait, alçak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça safala سَفَلَ z "aşağı idi" fiilinin sıfatıdır.