sübvansiyon

sübjektif

Fr subjectif özneye ait, öznel OLat subiectivus a.a. OLat subiectum gramerde özne +(t)iv°

süblime

Fr sublimer [den.] 1. yüceltmek, 2. fizikte katı maddeyi buharlaştırmak Fr sublime yüce, tanrısal aleme yakın Lat sublimis eşik-altı, tanrılar aleminin hemen altında bulunan en yüksek gök tabakası Lat sub+ limen eşik

sübliminal

Fr/İng subliminal eşik-altı, bilinç sınırına girmeyen Lat subliminalis eşik altı § Lat sub alt Lat limen eşik

sübtil

Fr subtil ince, latif, zekice, dolaylı Lat subtilis ince (kumaş) << Lat sub tēla «kumaş altı» Lat sub+ tēla kumaş, dokuma

sübut

Ar ṯubūt ثُبُوت z [#s̠bt fuˁūl msd.] kalıcı olma, kesinleşme, ispat olunma Ar ṯabata ثَبَتَ zkaldı

sübvansiyon

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
sübvansiyon: Devlet tarafından edilen muavenet-i nakdiye [parasal yardım].

Fr subvention destek Lat subventio a.a. Lat subvenire yardımına gelmek, kurtarmak +(t)ion Lat sub+ venire gelmek

 avantür

Not: Sübvanse etmek biçimi Türkçeye özgüdür. Karş. Fr subventer, İng to subvent.

Benzer sözcükler: sübvanse


30.12.2014
sübyan

Ar ṣubyān صبيان z [#ṣbw fuˁlān çoğ.] çocuklar Ar ṣabī صبى z [t.] çocuk

sübye1

Yun supiá σουπιά zmürekkep balığı << EYun sēpía σηπία za.a.

sübye2

?

süet

Fr suède bir tür yumuşak deri Fr peau de Suède İsveç derisi Fr Suède İsveç

süfla

Ar suflāˀ سفلاء z [#sfl fuˁlāˀ sf. fem.] en alçak, aşağı (dişi) Ar asfal أسفل z [afˁal kıy.] daha aşağı, en aşağı Ar safīl [sf.] aşağı, alçak