sübut

sübhaneke

Arapça subḥāna-ka سبحانك‎ z "«seni tenzih ederim», namaz başlangıcında okunan bir dua" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça subḥān سبحان z "övme, tenzih etme" ve Arapça ka "sana" sözcüklerinin bileşiğidir.

sübjektif

Fransızca subjectif "özneye ait, öznel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen subiectivus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince subiectum "gramerde özne" sözcüğünden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.

süblime

Fransızca sublimer "1. yüceltmek, 2. fizikte katı maddeyi buharlaştırmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca sublime "yüce, tanrısal aleme yakın" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Bu sözcük Latince sublimis "eşik-altı, tanrılar aleminin hemen altında bulunan en yüksek gök tabakası" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince limen "eşik" sözcüğünden sub+ önekiyle türetilmiştir.

sübliminal

Fransızca ve İngilizce subliminal "eşik-altı, bilinç sınırına girmeyen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince subliminalis "eşik altı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sub "alt" ve Latince limen "eşik" sözcüklerinin bileşiğidir.

sübtil

Fransızca subtil "ince, latif, zekice, dolaylı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince subtilis "ince (kumaş)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sub tēla "«kumaş altı»" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince tēla "kumaş, dokuma" sözcüğünden sub+ önekiyle türetilmiştir.

sübut
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Süleyman Çelebi, Mevlid, 1409]
Tâ ki ümmetlik kıla sende sübūt

Köken

Arapça s̠bt kökünden gelen ṯubūt ثُبُوت z "kalıcı olma, kesinleşme, ispat olunma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯabata ثَبَتَ z "kaldı" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

Daha fazla bilgi için sebat maddesine bakınız.


05.09.2017
sübvansiyon

Fransızca subvention "destek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen subventio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince subvenire "yardımına gelmek, kurtarmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince venire "gelmek" fiilinden sub+ önekiyle türetilmiştir.

sübyan

Arapça ṣbw kökünden gelen ṣubyān صبيان z "çocuklar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣabī صبى z "çocuk" sözcüğünün fuˁlān vezninde çoğuludur.

sübye1

Yeni Yunanca supiá σουπιά z "mürekkep balığı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sēpía σηπία z sözcüğünden evrilmiştir.

sübye2

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

süet

Fransızca suède "bir tür yumuşak deri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca gants de Suède "İsveç eldiveni" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca Suède "İsveç" özel adından türetilmiştir.