sözcük

söylence

Türkiye Türkçesi söylen- fiilinden Yeni Türkçe +çA ekiyle türetilmiştir.

söylenti

Türkiye Türkçesi söylen- fiilinden Yeni Türkçe +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

söyleşi

Türkiye Türkçesi söyleş- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

söylev

Türkiye Türkçesi söyle- fiilinden Yeni Türkçe +Av ekiyle türetilmiştir.

söz

Eski Türkçe söz "beyan" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sö- "söylemek" kökünden Eski Türkçe +Uz ekiyle türetilmiştir.

sözcük
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
sözcik: Vocula, verbulum [kelimecik]. Yeni Türkçe: "kelime" [ Cumhuriyet - gazete, 1959]
Dilimiz Arapça - Farsça sözcük ve kurallara ardına kadar açılmıştı.

Köken

Türkiye Türkçesi söz sözcüğünden Yeni Türkçe +çUk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için söz maddesine bakınız.

Ek açıklama

TTü "kelimecik" anlamında marjinal bir tabir iken Dil Devriminin ikinci evresinde, muhtemelen Fransızca vocable "söz-cük" > "kelime" ilhamıyla "kelime" anlamı yüklenmiştir. TDK sözlüğünün 1969 basımından önce sözlüklerde görülmez.

Benzer sözcükler

sözcük anlamı


28.12.2015
sözel

Türkiye Türkçesi söz sözcüğünden Yeni Türkçe +Al ekiyle türetilmiştir.

sözlük

Türkiye Türkçesi söz sözcüğünden Yeni Türkçe +lIk ekiyle türetilmiştir.

spa

İngilizce spa "1. tedavi amaçlı içmece, kaplıca, 2. (Amerikan kullanımında) bir otel bünyesinde sağlık merkezi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Spa "Belçika'da içmeceleriyle ünlü kent" özel adından alıntıdır.

spagetti

İtalyanca spaghetti "ince şerit şeklinde makarna" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca spago "şerit" sözcüğünün küçültme hali çoğuludur.

spam

İngilizce spam "internette sürekli tekrarlanan anlamsız veya istenmeyen mesajlara verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1991) İngilizce sözcük Spam "İngiltere'de Hormel Foods Corp. tarafından üretilen konserve et ürünü" ticari markasından türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1937)