söylenti

söv|mek

<< ETü sök- ağır söz söylemek ETü *sö- +Ik-

söve

<< TTü söbek/sübek [küç.] 1. oval, 2. mil, değirmen veya kapı pimi TTü söbi sivri, oval +Ak

söyle|mek

<< ETü sözle- konuşmak ETü söz +lA-

söylem

TTü söyle- +Im

söylence

TTü söylen- +çA

söylenti

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
söylenti = Rivayet

TTü söylen- +(In)tI

 söyle-


27.11.2014
söyleşi

TTü söyleş- +I(g)

söylev

TTü söyle- +Av

söz

<< ETü söz beyan ETü *sö- söylemek +Uz

sözcük

TTü söz +çUk

sözel

TTü söz +Al