söve

sön|mek

<< ETü sȫn- ateş sönmek, tükenmek << ETü *sögün- <? ETü *sög- yakmak

sör1

Fr soeur 1. kızkardeş, 2. bazı Katolik mezheplerinde kendini dini yaşama adamış kadın << Lat soror kızkardeş << HAvr *swésōr a.a.

sör2

İng sir beyefendi, şövalye ünvanına sahip kimse EFr sieur bey, efendi, senyör << Lat senior yaşlı kimse

sörf

İng surf 1. kıyıya çarpan dalga, 2. dalga kayağı, 3. internette gezinme

söv|mek

<< ETü sök- ağır söz söylemek ETü *sö- +Ik-

söve

[ Lugat-i Ni'metullah, 1540]
pust [Fa.]: (...) ve degirmen söbegi bir demirdür ki degirmen anuŋ üzerinde döner. [ Cafer Efendi, Risale-i Mi'mâriyye, 1614]
Fārisīde bāzū-yi der, Türkīde kapı sövīsi demekdir. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
söve: İçine kapı kanadı ve saire yerleştirilen çerçeve.

<< TTü söbek/sübek [küç.] 1. oval, 2. mil, değirmen veya kapı pimi TTü söbi sivri, oval +Ak

 söbü


02.10.2017
söyle|mek

<< ETü sözle- konuşmak ETü söz +lA-

söylem

TTü söyle- +Im

söylence

TTü söylen- +çA

söylenti

TTü söylen- +(In)tI

söyleşi

TTü söyleş- +I(g)