sömestr

söğüt

<< ETü sögüt her çeşit ağaç ETü sögül- yanmak +Ut

sök|mek

<< ETü sök- koparmak? açmak?

sökün

ETü sök- yol açmak, yararak gelmek +In

sölpü|mek

?

sömel

Fr semelle ayakkabı tabanı, mimaride putrel ayağı ?

sömestr

[ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Tıp Fakültesinin sömestr tatilinden bilistifade [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Darülfünun Fen ve Edebiyat şubelerine giderek üç sömestir daha devamdan sonra

Fr semestre altı aylık süre, okulda yarıyıl Lat semestris altı aylık süre § Lat sex, se- altı Lat mens ay


06.08.2017
sömür|mek

<< ETü siŋür-/simür- yutmak, hazmetmek ETü siŋ- sinmek, hazmedilmek +(g)Ur-

sömürge

YTü sömür- +gA

sömürü

YTü sömür- +I(g)

sön|mek

<< ETü sȫn- ateş sönmek, tükenmek << ETü *sögün- <? ETü *sög- yakmak

sör1

Fr soeur 1. kızkardeş, 2. bazı Katolik mezheplerinde kendini dini yaşama adamış kadın << Lat soror kızkardeş << HAvr *swésōr a.a.