sömel

söğüş

Oğuzca sögüş "kebap, kızartma" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sögülmiş biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe sögül- "kızartmak" fiilinden türetilmiştir.

söğüt

Eski Türkçe sögüt "her çeşit ağaç" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sögül- "yanmak" fiilinden Eski Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

sök|mek

Eski Türkçe sök- "koparmak? açmak?" fiilinden evrilmiştir.

sökün

Eski Türkçe sök- "yol açmak, yararak gelmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +In ekiyle türetilmiştir.

sölpü|mek

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

sömel
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1954]
Barakaların ortasında sütun bulunmıyacak ve muhtelif sömellere oturan çerçeve ile tespit edilecektir. [ Ekşi Sözlük, 2001]
sömel: kolon pabucu, temel ayağı.

Köken

Fransızca semelle "ayakkabı tabanı, mimaride putrel ayağı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.


15.08.2017
sömestr

Fransızca semestre "altı aylık süre, okulda yarıyıl" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince semestris "altı aylık süre" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sex, se- "altı" ve Latince mens "ay" sözcüklerinin bileşiğidir.

sömür|mek

Eski Türkçe siŋür- veya simür- "yutmak, hazmetmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe siŋ- "sinmek, hazmedilmek" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ur- ekiyle türetilmiştir.

sömürge

Yeni Türkçe sömür- fiilinden Yeni Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

sömürü

Yeni Türkçe sömür- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

sön|mek

Eski Türkçe sȫn- "ateş sönmek, tükenmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sögün- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sög- "yakmak" biçiminden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.