sök|mek

soytarı

Ar saˁtar سعتر zyapay penis, zıbık EYun sáturos σάτυρος z1. keçi ayaklı ve çıplak fallus ile tasvir edilen efsane yaratığı, 2. Eski Yunanda takma fallus taşıyan oyuncuların oynadığı gülünç ve müstehcen oyun

soyut

TTü soy- +Ut

söbü

<< ETü sübi/süvi ucu sivri, oval

söğüş

<< ETü-O sögüş kebap, kızartma << ETü *sögülmiş ETü sögül- kızartmak

söğüt

<< ETü sögüt her çeşit ağaç ETü sögül- yanmak +Ut

sök|mek

ETü: "yarmak? aşmak?" [ Orhun Yazıtları, 735]
süŋüg batımı karıg söküpen [süngü batımı karı aşıp] ETü: "koparmak" [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
kulkakıntakı çintemeni erdini alıp söküp [kulağındaki çintemani mücevheri söktü aldı] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tn söküldi [[giysinin dikişleri ayrıldı]]

<< ETü sök- koparmak? açmak?

Not: Karş. Moğ sekü- "çekip çıkarmak, açmak".

Benzer sözcükler: söktürmek, sökülmek, söküm

Bu maddeye gönderenler: sökün


10.12.2015
sökün

ETü sök- yol açmak, yararak gelmek +In

sölpü|mek

?

sömel

Fr semelle ayakkabı tabanı, mimaride putrel ayağı ?

sömestr

Fr semestre altı aylık süre, okulda yarıyıl Lat semestris altı aylık süre § Lat sex, se- altı Lat mens ay

sömür|mek

<< ETü siŋür-/simür- yutmak, hazmetmek ETü siŋ- sinmek, hazmedilmek +(g)Ur-