sökün

soyut

TTü soy- +Ut

söbü

<< ETü sübi/süvi ucu sivri, oval

söğüş

<< ETü-O sögüş kebap, kızartma << ETü *sögülmiş ETü sögül- kızartmak

söğüt

<< ETü sögüt her çeşit ağaç ETü sögül- yanmak +Ut

sök|mek

<< ETü sök- koparmak? açmak?

sökün

TTü: "geliş, akın" [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
söküm TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sökün etmek: Kalabalık zuhuru

ETü sök- yol açmak, yararak gelmek +In

 sök-


07.09.2017
sölpü|mek

?

sömel

Fr semelle ayakkabı tabanı, mimaride putrel ayağı ?

sömestr

Fr semestre altı aylık süre, okulda yarıyıl Lat semestris altı aylık süre § Lat sex, se- altı Lat mens ay

sömür|mek

<< ETü siŋür-/simür- yutmak, hazmetmek ETü siŋ- sinmek, hazmedilmek +(g)Ur-

sömürge

YTü sömür- +gA