rulo

ruhban

Arapça rhb kökünden gelen ruhbān رهبان z "rahipler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāhib راهب z sözcüğünün fuˁlān vezninde çoğuludur.

ruhsat

Arapça rχṣ kökünden gelen ruχṣa(t) رخصة z "1. (bir yasağı) yumuşatma, kolaylık, 2. izin, lisans, diploma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raχaṣa رخص z "yumuşadı, kolaylaştı, gevşedi" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

ruj

Fransızca rouge "kırmızı renk, allık, kırmızı dudak boyası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince rubeus "kızıl" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince ruber "kırmızı" sözcüğünden türetilmiştir.

rulet

Fransızca roulette "tekercik, bir kumar aleti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca rouelle "küçük tekerlek" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen rotula sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince rota "tekerlek" sözcüğünden +ul° ekiyle türetilmiştir.

rulman

Fransızca roulement "1. yuvarlanma, 2. makinalarda dönmeyi kolaylaştıran ara birim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rouler "yuvarlamak, yuvarlanmak" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen rotulare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince rotula "küçük tekerlek" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince rota "tekerlek" sözcüğünün küçültme halidir.

rulo
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ İbrahim Alaattin (Gövsa), Yeni Türk Lugatı, 1930]
rulo: Tomar halinde sarılmış kâğıt yuvarlağı.

Köken

Fransızca rouleau "yuvarlanık şey, top" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rouler "yuvarlamak, yuvarlanmak, top olmak, top etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen rotulare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince rotula veya rotulus "tekerlek" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince rota "tekerlek" sözcüğünün küçültme halidir.

Daha fazla bilgi için rotasyon maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

kontrol, ro-ro, rol


01.10.2017
Rum

Arapça ve Farsça rūm روم z "Roma (Bizans) ülkesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca rōmē ῥώμη z "Roma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük öz (Lat) Roma özel adından türetilmiştir.

rumba

İspanyolca rumba "Küba'dan 1890'larda yayılan bir müzik ve dans türü" sözcüğünden alıntıdır.

ruşen

Farsça rōşan رُوشن z "ışık, aydınlık" sözcüğünden alıntıdır.

rutenyum

Yeni Latince ruthenium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1845 Karl Klauss, Alm. asıllı Rus kimyacı.) Latince sözcük Latince Ruthenia "Rusya" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.

rutin

Fransızca routine "alışkanlıkların dışına çıkmayan, kalıplaşmış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca route "yol, rota, güzergâh" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince via rupta "karayolu" deyiminden evrilmiştir.