rulman

ruh

Arapça rwḥ kökünden gelen rūḥ رُوح z "nefes, soluk, esinti, ruh, (mec.) güzel koku" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice rūḥ רוּח z "nefes, soluk, esinti, ruh, esin, vahiy" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen raoḥ sözcüğü ile eş kökenlidir.

ruhban

Arapça rhb kökünden gelen ruhbān رهبان z "rahipler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāhib راهب z sözcüğünün fuˁlān vezninde çoğuludur.

ruhsat

Arapça rχṣ kökünden gelen ruχṣa(t) رخصة z "1. (bir yasağı) yumuşatma, kolaylık, 2. izin, lisans, diploma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raχaṣa رخص z "yumuşadı, kolaylaştı, gevşedi" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

ruj

Fransızca rouge "kırmızı renk, allık, kırmızı dudak boyası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince rubeus "kızıl" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince ruber "kırmızı" sözcüğünden türetilmiştir.

rulet

Fransızca roulette "tekercik, bir kumar aleti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca rouelle "küçük tekerlek" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen rotula sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince rota "tekerlek" sözcüğünden +ul° ekiyle türetilmiştir.

rulman
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1931]
mahrut çubuklu bir çift rulman ile beraber

Köken

Fransızca roulement "1. yuvarlanma, 2. makinalarda dönmeyi kolaylaştıran ara birim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rouler "yuvarlamak, yuvarlanmak" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen rotulare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince rotula "küçük tekerlek" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince rota "tekerlek" sözcüğünün küçültme halidir.

Daha fazla bilgi için raund maddesine bakınız.


30.09.2017
rulo

Fransızca rouleau "yuvarlanık şey, top" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rouler "yuvarlamak, yuvarlanmak, top olmak, top etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen rotulare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince rotula veya rotulus "tekerlek" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince rota "tekerlek" sözcüğünün küçültme halidir.

Rum

Arapça ve Farsça rūm روم z "Roma (Bizans) ülkesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca ʰrōmē ῥώμη z "Roma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük öz (Lat) Roma özel adından türetilmiştir.

rumba

İspanyolca rumba "Küba'dan 1890'larda yayılan bir müzik ve dans türü" sözcüğünden alıntıdır.

ruşen

Farsça rōşan رُوشن z "ışık, aydınlık" sözcüğünden alıntıdır.

rutenyum

Yeni Latince ruthenium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1845 Karl Klauss, Alm. asıllı Rus kimyacı.) Latince sözcük Latince Ruthenia "Rusya" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.