ruhsat

rubu

Arapça rbˁ kökünden gelen rubˁ رُبع z "1. çeyrek, dörtte bir, 2. bucak, bölge" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça arbaˁa(t) أربعة z "dört" sözcüğünün fuˁl vezninde türevidir.

Rufai

Arapça rifāˁī رفاعى z "Rifaiyye tarikati mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aḥmad al-Rifāˁī "Rifaiyye tarikati kurucusu (1118-1183)" sözcüğünün nisbet halidir.

rugan

Farsça rawġanī رَوغنى z "yağlı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça rawġan رَوغن z "yağ" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen rōġn sözcüğünden evrilmiştir. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen raoγna- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *rewgʰ-mn̥- "süt kaymağı, krema" biçiminden evrilmiştir.

ruh

Arapça rwḥ kökünden gelen rūḥ رُوح z "nefes, soluk, esinti, ruh, (mec.) güzel koku" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice rūḥ רוּח z "nefes, soluk, esinti, ruh, esin, vahiy" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen raoḥ sözcüğü ile eş kökenlidir.

ruhban

Arapça rhb kökünden gelen ruhbān رهبان z "rahipler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāhib راهب z sözcüğünün fuˁlān vezninde çoğuludur.

ruhsat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
eger bir ˁālimi göresin ki ruχṣata ve teˀvīle meşgūl oldı bilgil kim andan nesne gelmeye Yeni Osmanlıca: ruhsatname [ Düstur Tertip I.-IV., 1875]
daˁvā vekāleti silkine dāhil olmak isteyenler ... kaide-i mahsūsası mucibince koçanlı ve numerolu ve nezāret tarafından mührlü ruhsatnāme istihsāl etmeğe mecbūrdurlar.

Köken

Arapça rχṣ kökünden gelen ruχṣa(t) رخصة z "1. (bir yasağı) yumuşatma, kolaylık, 2. izin, lisans, diploma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raχaṣa رخص z "yumuşadı, kolaylaştı, gevşedi" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

Benzer sözcükler

ruhsatiye, ruhsatlı, ruhsatname

Bu maddeye gönderenler

terhis (murahhas)


07.09.2017
ruj

Fransızca rouge "kırmızı renk, allık, kırmızı dudak boyası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince rubeus "kızıl" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince ruber "kırmızı" sözcüğünden türetilmiştir.

rulet

Fransızca roulette "tekercik, bir kumar aleti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca rouelle "küçük tekerlek" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen rotula sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince rota "tekerlek" sözcüğünden +ul° ekiyle türetilmiştir.

rulman

Fransızca roulement "1. yuvarlanma, 2. makinalarda dönmeyi kolaylaştıran ara birim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rouler "yuvarlamak, yuvarlanmak" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen rotulare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince rotula "küçük tekerlek" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince rota "tekerlek" sözcüğünün küçültme halidir.

rulo

Fransızca rouleau "yuvarlanık şey, top" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rouler "yuvarlamak, yuvarlanmak, top olmak, top etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen rotulare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince rotula veya rotulus "tekerlek" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince rota "tekerlek" sözcüğünün küçültme halidir.

Rum

Arapça ve Farsça rūm روم z "Roma (Bizans) ülkesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca ʰrōmē ῥώμη z "Roma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük öz (Lat) Roma özel adından türetilmiştir.