ruh

rubidyum

YLat rubidium bir element (İlk kullanım: 1868 Robert W. Bunsen, Alm. kimyacı (1811-99).) Lat rubidus kızıl +ium Lat ruber kırmızı +id° << HAvr *h₁rudʰ-ró-s (*erudʰ-ró-s) HAvr *h₁rewdʰ- (*erewdʰ-) a.a.

ruble

Rus rubl' рубль z«sikke», Rus para birimi Rus rubit' рубить zkesmek, kırpmak

rubu

Ar rubˁ رُبع z [#rbˁ fuˁl ] 1. çeyrek, dörtte bir, 2. bucak, bölge Ar arbaˁa(t) أربعة zdört

Rufai

Ar rifāˁī رفاعى z [nsb.] Rifaiyye tarikati mensubu öz Aḥmad al-Rifāˁī Rifaiyye tarikati kurucusu (1118-1183)

rugan

Fa rawġanī رَوغنى zyağlı Fa rawġan رَوغن zyağ << OFa rōġn a.a. ≈ Ave raoγna- a.a. << HAvr *rewgʰ-mn̥- süt kaymağı, krema

ruh

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
baˁżı χalḳuŋ rūḥ-ı ḳudsī cānıdur ruhani [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
zīrā ki gök ˁālemi rūḥānīdür ruhaniyet [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
ḥalāl u zulāl māl ile binā olunduğundan rūḥāniyyet vardır YTü: ruhbilim "psikoloji" [ Cumhuriyet - gazete, 1942]
gramer, mantık; ruhbilim; toplum bilim

Ar rūḥ رُوح z [#rwḥ fuˁl msd.] nefes, soluk, esinti, ruh, (mec.) güzel koku ≈ Aram rūḥ רוּח znefes, soluk, esinti, ruh, esin, vahiy ≈ İbr raoḥ a.a.

Not: Felsefede EYun pneûma ve Lat spiritus "nefes, ruh" karşılığıdır.

Benzer sözcükler: lokman ruhu, nane ruhu, ruh-i mücerret, ruhani, ruhaniyet, ruhbilim, ruhen, ruhi, ruhiyat, ruhiye, ruhsal, ruhsuz, ruhülkudüs, ruhullah, tuz ruhu

Bu maddeye gönderenler: ervah, rahat (istirahat), rayiha, reyhan, teravih, ziruh


10.05.2021
ruhban

Ar ruhbān رهبان z [#rhb fuˁlān çoğ.] rahipler Ar rāhib راهب z [t.]

ruhsat

Ar ruχṣa(t) رخصة z [#rχṣ fuˁla(t) mr.] 1. (bir yasağı) yumuşatma, kolaylık, 2. izin, lisans, diploma Ar raχaṣa رخص zyumuşadı, kolaylaştı, gevşedi

ruj

Fr rouge kırmızı renk, allık, kırmızı dudak boyası << Lat rubeus kızıl Lat ruber kırmızı

rulet

Fr roulette [küç.] tekercik, bir kumar aleti EFr rouelle [küç.] küçük tekerlek +et° << OLat rotula a.a. Lat rota tekerlek +ul°

rulman

Fr roulement 1. yuvarlanma, 2. makinalarda dönmeyi kolaylaştıran ara birim Fr rouler yuvarlamak, yuvarlanmak +ment° << OLat rotulare a.a. Lat rotula [küç.] küçük tekerlek Lat rota tekerlek +ul°