rugan

rubai

Ar rubāˁī رباعى z [nsb.] dörtlük, şiirde dört mısradan oluşan kıta Ar arbaˁa(t) أربعة z [#rbˁ] dört

rubidyum

YLat rubidium bir element (İlk kullanım: 1868 Robert W. Bunsen, Alm. kimyacı (1811-99).) Lat rubidus kızıl +ium Lat ruber kırmızı +id° << HAvr *h₁rudʰ-ró-s (*erudʰ-ró-s) HAvr *h₁rewdʰ- (*erewdʰ-) a.a.

ruble

Rus rubl' рубль z«sikke», Rus para birimi Rus rubit' рубить zkesmek, kırpmak

rubu

Ar rubˁ رُبع z [#rbˁ fuˁl ] 1. çeyrek, dörtte bir, 2. bucak, bölge Ar arbaˁa(t) أربعة zdört

Rufai

Ar rifāˁī رفاعى z [nsb.] Rifaiyye tarikati mensubu öz Aḥmad al-Rifāˁī Rifaiyye tarikati kurucusu (1118-1183)

rugan

[ Codex Cumanicus, 1303]
oleum - Fa: rugan - Tr: yag [ Meninski, Thesaurus, 1680]
rūġan: Yağ. Omnis pinguedo, adeps, butyrum, oleum [her çeşit yağ, iç yağı, tereyağı, zeytinyağı] YO: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
rūġan: (Fa. rūġanī'den) Ayakkabı imalinde kullanılan maruf parlak sahtiyan

Fa rawġanī رَوغنى zyağlı Fa rawġan رَوغن zyağ << OFa rōġn a.a. ≈ Ave raoγna- a.a. << HAvr *rewgʰ-mn̥- süt kaymağı, krema

Not: Aynı HAvr kökten Alm Rahm "süt kaymağı, krema".

Bu maddeye gönderenler: revani, şırlağan


11.12.2015
ruh

Ar rūḥ رُوح z [#rwḥ fuˁl msd.] nefes, soluk, esinti, ruh, (mec.) güzel koku ≈ Aram rūḥ רוּח znefes, soluk, esinti, ruh, esin, vahiy ≈ İbr raoḥ a.a.

ruhban

Ar ruhbān رهبان z [#rhb fuˁlān çoğ.] rahipler Ar rāhib راهب z [t.]

ruhsat

Ar ruχṣa(t) رخصة z [#rχṣ fuˁla(t) mr.] 1. (bir yasağı) yumuşatma, kolaylık, 2. izin, lisans, diploma Ar raχaṣa رخص zyumuşadı, kolaylaştı, gevşedi

ruj

Fr rouge kırmızı renk, allık, kırmızı dudak boyası << Lat rubeus kızıl Lat ruber kırmızı

rulet

Fr roulette [küç.] tekercik, bir kumar aleti EFr rouelle [küç.] küçük tekerlek +et° << OLat rotula a.a. Lat rota tekerlek +ul°