router

rotasyon

Fransızca rotation "ekseni etrafında dönme, döngü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen rotatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince rotare "yuvarlamak/yuvarlanmak, dönmek/döndürmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *Hrót-eh₂ (*rót-ā) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *Hret- (*ret-) "yuvarlanmak, dönmek" kökünden türetilmiştir.

rotatif

Fransızca rotatif "1. döngüsel, 2. dönerek çalışan makina, özellikle döner tamburlu basım makinası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince rotare "(ekseni etrafında) döndürmek" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.

roti

Fransızca rôti "kızartılmış (et)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rôtir "kızartmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *raustjan fiilinden alıntıdır.

rotiseri

Fransızca rôtisserie "(et) kızartma yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rôtir "(et) kızartmak" fiilinden türetilmiştir.

rotor

İngilizce rotor "elektrik motorunun hareketli kısmı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce rotator "döndüren, döndürücü" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince rotare fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

router
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ekşi Sözlük, 1999]
router: networkler arasi paketleri yonlendiren alet.

Köken

İngilizce router "yönlendirici, özellikle networkler arası bilgi paketi yönlendiricisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce route "(ad) rota, yol, (fiil) yönlendirmek" sözcüğünden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca route "yol" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için rota maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

routing


29.09.2017
roza

Fransızca rose veya İtalyanca rosa "gül" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen rosa sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wr̥dʰ-o-s "gül" biçiminden evrilmiştir.

rozbif

Fransızca rosbif "sığır rostosu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen roast beef deyiminden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce roast "kızartmak" (NOT: İngilizce fiil Eski Fransızca aynı anlama gelen rostir fiilinden alıntıdır. ) ve İngilizce beef "sığır eti" sözcüklerinin bileşiğidir.

roze

Fransızca rosé "gül rengi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen rosatus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince rosa "gül" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

rozet

Fransızca rosette "küçük gül, kumaş veya kâğıttan gül şeklinde süs" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rose "gül" sözcüğünün küçültme halidir.

rödövans

Fransızca redevance "kira veya taksitle ödenen borç faizi, özellikle lisans kirası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca redevoir "(tekrarlayarak) borçlu olmak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca devoir "borçlu olmak, borçlanmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen dēbere sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince habere "sahip olmak" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir. (Kaynak: Pokorny, Indogermanisches Etym. Worterb. sf. 407)