Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

rotasyon

roof

İng roof çatı Nor hrof üstü örtülü tekne korunağı << HAvr *krāpo-

ropdöşambr

Fr robe de chambre oda entarisi § Fr robe entari Fr chambre oda, özellikle yatak odası

rosto

İt rosto kızartılmış [mod. arrosto] İt rostire (et) kızartmak [mod. arrostire] Ger *raustjan

rot

İng rod çubuk Nor rudda çubuk, sopa

rota

İt rotta yol, güzergâh << OLat via rupta «yarma yol», kayaları veya araziyi yararak açılan yol Lat ruptus yarık, yırtık Lat rumpere yarmak, yırtmak +()t°

rotasyon

[ Cumhuriyet - gazete, 1935]
kabinedeki değişiklikliğin basit bir rotasyon prensiplerinin basit bir tatbiki olduğu ve İtalya'nın (...)

Fr rotation ekseni etrafında dönme, döngü Lat rotatio a.a. Lat rotare yuvarlamak/yuvarlanmak, dönmek/döndürmek +()tion << HAvr *Hrót-eh₂ (*rót-ā) HAvr *Hret- (*ret-) yuvarlanmak, dönmek

Bu maddeye gönderenler: roda, ront (raund, rondela), rotatif, rotor, rulo (kontrol, ro-ro, rol)


30.09.2017
rotatif

Fr rotatif 1. döngüsel, 2. dönerek çalışan makina, özellikle döner tamburlu basım makinası Lat rotare (ekseni etrafında) döndürmek +()tiv°

roti

Fr rôti kızartılmış (et) Fr rôtir kızartmak Ger *raustjan a.a.

rotiseri

Fr rôtisserie (et) kızartma yeri Fr rôtir (et) kızartmak

rotor

İng rotor elektrik motorunun hareketli kısmı İng rotator döndüren, döndürücü Lat rotare +()tor

router

İng router yönlendirici, özellikle networkler arası bilgi paketi yönlendiricisi İng route (ad) rota, yol, (fiil) yönlendirmek +er Fr route yol