romantik

rol

Fr rôle 1. kâğıt rulosu, 2. tiyatroda bir oyuncunun repliklerinin yazılı olduğu kâğıt << OLat rotula [küç.] tekercik, yuvarlak şey, rulo Lat rota tekerlek +ul°

rom

İng rum alkollü bir içki

roman1

Fr roman edebiyatta bir tür << EFr romanz 1. avam Latincesi, halk dili, 2. halk dilinde yazılmış şiir veya öykü, bilimsel olmayan her tür yazı << Lat romanice Roma işi, Roma dili öz Roma İtalya'da bir kent

roman2

Roma roma [çoğ.] Roma rom çingene (erkek) Sans ḍomba डोम्ब zaşağı kasttan çalgıcılara verilen bir isim

romans

Fr romance duygusal aşk veya kahramanlık öyküsü << EFr romanz halk dili, halk dilinde yazılmış şiir veya öykü

romantik

[ Beşir Fuad, Şiir ve Hakikat, 1887]
zamanımızda mûmâ-ileyhimi taklit edenler klasik, Şinasiler, Ziya Paşalar, Kemal Beyler ile bunların mesleğine iktidā edenler romantik addolunur [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
romantik: Klasik muharrirlerin vazˁ ettikleri usul ve üsluptan 19. yy bidayetinde ayrılarak yazı yazmağa başlayan muharrirlere denir.

Fr romantique 1. romansa ilişkin, 2. 19. yy başında beliren duygusal edebiyat tarzına ait Fr romance +ic°

 romans

Benzer sözcükler: romantizm


27.10.2020
romatizma

Fr rheumatisme 1. her tür akıntılı hastalık [esk.], 2. eklem iltihabı EYun ʰreûma ῥεῦμα zakıntı, iltihap, her türlü vücut salgısı +ism° EYun ʰréō ῥέω zakmak +ma(t)

rondela

İt rondello [küç.] halkacık İt rondo yuvarlak, değirmi +ell° << Lat rotundus Lat rota tekerlek

ront

Fr ronde çember, döngü, el ele tutuşarak halka halinde yapılan dans (ad) Fr rond yuvarlak, halka şeklinde (sıfat) << Lat rotundus a.a. Lat rotare yuvarlanmak

roof

İng roof çatı Nor hrof üstü örtülü tekne korunağı << HAvr *krāpo-

ropdöşambr

Fr robe de chambre oda entarisi § Fr robe entari Fr chambre oda, özellikle yatak odası