roman2

rokfor

Fransızca roquefort "Güney Fransa'ya özgü küflü peynir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Roquefort-sur-Soulzon "Güney Fransa'da bir kasaba" özel adından türetilmiştir.

rokoko

Fransızca rococo "18. yy'a özgü süslü sanat tarzı, bir tür süslü işleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rocaille "taş işleme, sedef" sözcüğünden türetilmiştir.

rol

Fransızca rôle "1. kâğıt rulosu, 2. tiyatroda bir oyuncunun repliklerinin yazılı olduğu kâğıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince rotula "tekercik, yuvarlak şey, rulo" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince rota "tekerlek" sözcüğünün küçültme halidir.

rom

İngilizce rum "alkollü bir içki" sözcüğünden alıntıdır.

roman1

Fransızca roman "edebiyatta bir tür" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca romanz "1. avam Latincesi, halk dili, 2. halk dilinde yazılmış şiir veya öykü, bilimsel olmayan her tür yazı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince romanice "Roma işi, Roma dili" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Roma "İtalya'da bir kent" özel adından türetilmiştir.

roman2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 9. Baskı, 1998]
Roman: Çingene.

Köken

Roma dilinde (Çingenece) roma sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Roma dilinde (Çingenece) rom "çingene (erkek)" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Sanskritçe ḍomba डोम्ब z "aşağı kasttan çalgıcılara verilen bir isim" sözcüğünden alıntıdır.


04.04.2012
romans

Fransızca romance "duygusal aşk veya kahramanlık öyküsü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca romanz "halk dili, halk dilinde yazılmış şiir veya öykü" sözcüğünden evrilmiştir.

romantik

Fransızca romantique "1. romansa ilişkin, 2. 19. yy başında beliren duygusal edebiyat tarzına ait" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca romance sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir.

romatizma

Fransızca rheumatisme "1. her tür akıntılı hastalık [esk.], 2. eklem iltihabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca rheûma ῥεῦμα z "akıntı, iltihap, her türlü vücut salgısı" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca rhéō ῥέω z "akmak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

rondela

İtalyanca rondello "halkacık" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca rondo "yuvarlak, değirmi" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince rotundus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince rota "tekerlek" sözcüğünden türetilmiştir.

ront

Fransızca ronde "çember, döngü, el ele tutuşarak halka halinde yapılan dans (ad)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rond "yuvarlak, halka şeklinde (sıfat)" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen rotundus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince rotare "yuvarlanmak" fiilinden türetilmiştir.