rokoko

rodi

İngilizce roadie "sinema çekim ekibinde yol yardımcısı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce road "yol" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *roidʰ- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *rei̯dʰ- "at sürmek, yol gitmek" kökünden türetilmiştir.

rodyum

Yeni Latince rhodium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1803 William Hyde Wollaston, İng. kimyacı.) Latince sözcük Eski Yunanca ʰródon ῥόδον z "gül" sözcüğünden +ium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wr̥dʰ-o-s biçiminden evrilmiştir.

roka

Yunanca róka ρόκα z "yaprakları yenen bir bitki, eruca sativa" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince eruca "1. tırtıl, 2. roka" sözcüğünden alıntıdır.

roket

Fransızca roquette veya İngilizce rocket "havai fişek, füze" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca rocchetto "havai fişek" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca rocca "yün eğirmede kullanılan tüp şeklindeki ağırlık, öreke" sözcüğünün küçültme halidir.

rokfor

Fransızca roquefort "Güney Fransa'ya özgü küflü peynir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Roquefort-sur-Soulzon "Güney Fransa'da bir kasaba" özel adından türetilmiştir.

rokoko
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Rococo [Fr.]: rokoko tarz-ı mimarisi. "... bir tür dondurmalı tatlı" [ Milliyet - gazete, 1972]
Yılbaşı rokokosu, karışık meyva, kahve

Köken

Fransızca rococo "18. yy'a özgü süslü sanat tarzı, bir tür süslü işleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rocaille "taş işleme, sedef" sözcüğünden türetilmiştir.


13.01.2015
rol

Fransızca rôle "1. kâğıt rulosu, 2. tiyatroda bir oyuncunun repliklerinin yazılı olduğu kâğıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince rotula "tekercik, yuvarlak şey, rulo" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince rota "tekerlek" sözcüğünün küçültme halidir.

rom

İngilizce rum "alkollü bir içki" sözcüğünden alıntıdır.

roman1

Fransızca roman "edebiyatta bir tür" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca romanz "1. avam Latincesi, halk dili, 2. halk dilinde yazılmış şiir veya öykü, bilimsel olmayan her tür yazı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince romanice "Roma işi, Roma dili" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Roma "İtalya'da bir kent" özel adından türetilmiştir.

roman2

Roma dilinde (Çingenece) roma sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Roma dilinde (Çingenece) rom "çingene (erkek)" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Sanskritçe ḍomba डोम्ब z "aşağı kasttan çalgıcılara verilen bir isim" sözcüğünden alıntıdır.

romans

Fransızca romance "duygusal aşk veya kahramanlık öyküsü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca romanz "halk dili, halk dilinde yazılmış şiir veya öykü" sözcüğünden evrilmiştir.