rodi

robot

Fransızca ve İngilizce robot "mekanik insan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Çekçe robot "mekanik işçi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1920 Karel Çapek, Çek romancı.) Bu sözcük Çekçe robota "mecburi hizmet, angarya, köle emeği" sözcüğünden türetilmiştir. Çekçe sözcük Eski Slavca aynı anlama gelen rabota sözcüğünden alıntıdır. Slavca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃erbʰ- (*orbʰ-) biçiminden evrilmiştir.

rock

İngilizce rock "1. sallanma, depreşme, 2. bir tür müzik" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce roccian "çocuğu beşikte sallama, dandini yapma" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *rukk- biçiminden evrilmiştir.

roda

Venedikçe ròda "tekerlek (İt ruota)" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Latince aynı anlama gelen rota sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince rotare "yuvarlanmak" fiili ile eş kökenlidir.

rodaj

Fransızca rodage "aşınma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca roder "kemirmek, aşındırmak" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen rodere, ros- fiilinden alıntıdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *rōd- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *reh₁d- (*rēd-) "kemirmek" kökünden türetilmiştir.

rodeo

İngilizce rodeo "Teksas eyaletine özgü bir tür boğa güreşi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca rodeo "1. halka, ring, etrafı çevrili yer, 2. sığır ağılı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca rodear "dönmek, döndürmek" fiilinden türetilmiştir. İspanyolca fiil Latince aynı anlama gelen rotare fiilinden evrilmiştir.

rodi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ekşi Sözlük, 2001]
rodi: konserlerde enstrumanları taşıyan, kuran, toplayan insan.

Köken

İngilizce roadie "sinema çekim ekibinde yol yardımcısı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce road "yol" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *roidʰ- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *rei̯dʰ- "at sürmek, yol gitmek" kökünden türetilmiştir.

Bu maddeye gönderenler

off-road


08.09.2017
rodyum

Yeni Latince rhodium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1803 William Hyde Wollaston, İng. kimyacı.) Latince sözcük Eski Yunanca rhódon ῥόδον z "gül" sözcüğünden +ium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wr̥dʰ-o-s biçiminden evrilmiştir.

roka

Yeni Yunanca róka ρόκα z "yaprakları yenen bir bitki, eruca sativa" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince eruca "1. tırtıl, 2. roka" sözcüğünden alıntıdır.

roket

Fransızca roquette veya İngilizce rocket "havai fişek, füze" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca rocchetto "havai fişek" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca rocca "yün eğirmede kullanılan tüp şeklindeki ağırlık, öreke" sözcüğünün küçültme halidir.

rokfor

Fransızca roquefort "Güney Fransa'ya özgü küflü peynir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Roquefort-sur-Soulzon "Güney Fransa'da bir kasaba" özel adından türetilmiştir.

rokoko

Fransızca rococo "18. yy'a özgü süslü sanat tarzı, bir tür süslü işleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rocaille "taş işleme, sedef" sözcüğünden türetilmiştir.