rock

rizom

Fransızca rhizome "yumrukök" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca rhízōma ῥίζωµα z "köklenti, kökümsü oluşum" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca rhizoûmai ῥιζοῦμαι z "köklenmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca rhíza ῥίζα z "kök" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wreh₂d-ih₂- (*wrād-ī-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wréh₂ds (*wrā́ds) "kök" kökünden türetilmiştir.

ro-ro

İngilizce ro-ro "tekerlekli araçların gemiyle nakli" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce roll on-roll off "bindir indir, tekerlekli araçların gemiyle nakli" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce roll "yuvarlamak" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil Fransızca aynı anlama gelen rouler fiilinden alıntıdır.

roba

İtalyanca roba "1. eşya, bagaj [esk.], 2. uzun etekli giysi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince roba "1. ganimet, 2. değerli ve süslü giysi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *raub- "ganimet, yağma" biçiminden alıntıdır. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *Hrewp- (*rewp-) "kapmak, çalmak, kırmak" biçiminden evrilmiştir.

robocop

İngilizce RoboCop "robot polis, 1987 yapımı RoboCop filmi ve devamına adını veran mekanik kahraman" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce robot ve İngilizce cop "argoda polis" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük İngilizce to cop "yakalamak" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil Fransızca caper "yakalamak, tutuklamak" fiili ile eş kökenlidir. )

robot

Fransızca ve İngilizce robot "mekanik insan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Çekçe robot "mekanik işçi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1920 Karel Çapek, Çek romancı.) Bu sözcük Çekçe robota "mecburi hizmet, angarya, köle emeği" sözcüğünden türetilmiştir. Çekçe sözcük Eski Slavca aynı anlama gelen rabota sözcüğünden alıntıdır. Slavca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃erbʰ- (*orbʰ-) biçiminden evrilmiştir.

rock
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1956]
yeni çıkan 'Rock and roll' müziğine uyarak dans etmiştir. [ Milliyet - gazete, 1968]
Rock müziği [ Milliyet - gazete, 1990]
Rock club

Köken

İngilizce rock "1. sallanma, depreşme, 2. bir tür müzik" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce roccian "çocuğu beşikte sallama, dandini yapma" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *rukk- biçiminden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

rock star, rocker


19.08.2017
roda

Venedikçe ròda "tekerlek (İt ruota)" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Latince aynı anlama gelen rota sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince rotare "yuvarlanmak" fiili ile eş kökenlidir.

rodaj

Fransızca rodage "aşınma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca roder "kemirmek, aşındırmak" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen rodere, ros- fiilinden alıntıdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *rōd- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *reh₁d- (*rēd-) "kemirmek" kökünden türetilmiştir.

rodeo

İngilizce rodeo "Teksas eyaletine özgü bir tür boğa güreşi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca rodeo "1. halka, ring, etrafı çevrili yer, 2. sığır ağılı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca rodear "dönmek, döndürmek" fiilinden türetilmiştir. İspanyolca fiil Latince aynı anlama gelen rotare fiilinden evrilmiştir.

rodi

İngilizce roadie "sinema çekim ekibinde yol yardımcısı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce road "yol" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *roidʰ- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *rei̯dʰ- "at sürmek, yol gitmek" kökünden türetilmiştir.

rodyum

Yeni Latince rhodium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1803 William Hyde Wollaston, İng. kimyacı.) Latince sözcük Eski Yunanca rhódon ῥόδον z "gül" sözcüğünden +ium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wr̥dʰ-o-s biçiminden evrilmiştir.