rizom

riya

Ar riyāˀ رياء z [fiˁāl ] ikiyüzlülük Ar raˀā رَأَى zgördü Ar riˀy رىٔى z [#rAy fiˁl msd.] görüntü, görünüm

riyal

İsp real 1. krali, krala ait, 2. bir para birimi İsp rey kral << Lat rex, reg- a.a.

riyaset

Ar riˀāsa(t) رئاسة z [#rAs fiˁāla(t) msd.] reislik, önderlik Ar raˀasa رأس zbaş oldu, önderlik etti

riyaziye

Ar (ˁūlūm) al-riyāḍīya(t) رياضيّة z [#rwḍ fem. nsb.] 1. disiplin, özellikle tarikat ve züht disiplini, 2. matematik Ar riyāḍa(t) رياضة zdisipline etme, perhiz +īya(t)1 Ar rāḍa را‎ض zhayvan veya insan eğitti, yetiştirdi, idman etti, disipline etti

riziko

İt risco/rischio tehlike, risk

rizom

[ Milliyet - gazete, 1962]
rizomunun tozu veya bu rizomdan hazırlanmış eterli hülâsa şerit düşürmekte kullanılır.

Fr rhizome yumrukök EYun ʰrízōma ῥίζωµα zköklenti, kökümsü oluşum EYun ʰrizoûmai ῥιζοῦμαι zköklenmek +ma(t) EYun ʰríza ῥίζα zkök << HAvr *wreh₂d-ih₂- (*wrād-ī-) a.a. HAvr *wréh₂ds (*wrā́ds) kök

 radika


07.06.2021
ro-ro

İng ro-ro tekerlekli araçların gemiyle nakli İng roll on-roll off bindir indir, a.a. İng roll yuvarlamak Fr rouler a.a.

roba

İt roba 1. eşya, bagaj [esk.], 2. uzun etekli giysi << OLat roba 1. ganimet, 2. değerli ve süslü giysi Ger *raub- ganimet, yağma << HAvr *Hrewp- (*rewp-) kapmak, çalmak, kırmak

robocop

İng RoboCop robot polis, 1987 yapımı RoboCop filmi ve devamına adını veran mekanik kahraman § İng robot İng cop argoda polis (İng to cop yakalamak ≈ Fr caper yakalamak, tutuklamak )

robot

Fr/İng robot mekanik insan Çek robot mekanik işçi (İlk kullanım: 1920 Karel Çapek, Çek romancı.) Çek robota mecburi hizmet, angarya, köle emeği ESlav rabota a.a. << HAvr *h₃erbʰ- (*orbʰ-)

rock

İng rock 1. sallanma, depreşme, 2. bir tür müzik << Eİng roccian çocuğu beşikte sallama, dandini yapma << Ger *rukk-