risotto

ring

İng ring 1. halka, yüzük, çember, 2. boks alanı << Eİng hring << Ger *hreŋg- halka, halka olmuş insan topluluğu, dizi, sıra, rütbe << HAvr *(s)krengʰ- halka HAvr *(s)ker-¹ bükmek, halka yapmak

ringa

İt aringa Kuzey denizlerine özgü bir balık, clupea harengus Ger *heriŋg- a.a.

rint

Fa rind رند z1. güzel insan, 2. filozof, kalender, dünya hırslarından vaz geçen

risale

Ar risāla(t) رسالة z [#rsl fiˁāla(t) mr.] 1. gönderi, mesaj, kitap, 2. resullük Ar rasala رَسَلَ zsaldı, gönderdi

risk

Fr risque 1. deniz ticaretinde sigortalanan hasar, 2. tehlike, risk İt risco/rischio a.a. ~? Ar rizḳ رزق zrızk, kısmette olan gelir

risotto

[ Milliyet - gazete, 1985]
karidesli veya tavuklu risotto

İt risotto katıklı pilav İt riso pirinç << Lat oriza/oryza a.a. EYun óryza όρυζα za.a. EFa *wrīza- a.a.

 pirinç1

Not: Fr riz, İng rice, Alm Reis vb. biçimleri Latinceden alınmıştır. Nihai kökeni Hindistan olan sözcük Eski Farsça vasıtasıyla Batıya aktarılmıştır. Yunanca sözcük MÖ 1. yy'dan itibaren kaydedilmiştir.

Benzer sözcükler: rizotto


14.10.2014
ritm

Fr rythme a.a. EYun rhythmós ῥυθμός z1. akış, akım, 2. raksta ritm << HAvr *sru-dʰmo-s akım HAvr *srew- akmak

ritüel

Fr rituel 1. törensel (sıfat), 2. tören ve merasimler bütünü (ad) Lat ritualis töreye uygun Lat ritus töre, tören, merasim, ayin +al° << HAvr *rī-tu-s HAvr *h₂rei̯- (*arei̯-) saymak, itibar etmek

rivayet

Ar riwāya(t) رواية z [#rwy fiˁāla(t) msd.] (birinden aktararak) söyleme Ar rawā روا zhikâye etti, haber iletti

riya

Ar riyāˀ رياء z [fiˁāl ] ikiyüzlülük Ar raˀā رَأَى zgördü Ar riˀy رىٔى z [#rAy fiˁl msd.] görüntü, görünüm

riyal

İsp real 1. krali, krala ait, 2. bir para birimi İsp rey kral << Lat rex, reg- a.a.