rezonans

rezervuar

Fransızca réservoire "saklama yeri, hazne, özellikle su deposu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen reservatorium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince reservare "saklamak" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir.

rezidans

Fransızca résidence "ikamet, ikamet yeri, konut" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen residentia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince residere "konmak, ikamet etmek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince sedere, sess- "oturmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

rezil

Arapça rḏl kökünden gelen aynı anlama gelen raḏīl رذيل z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḏila رذل z "rezil oldu" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

rezistans

Fransızca résistance "direnç, direniş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca résister "karşı durmak, karşı koymak, direnmek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen resistere fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince sistere, stat- "durmak, dikilmek, sıkı durmak, kavi olmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

rezolüsyon

Fransızca résolution "baskı veya elektronik ekranda görüntü yoğunluğu" veya İngilizce resolution "çözüm, çözünüm, baskı veya elektronik ekranda görüntü yoğunluğu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince resoluere "çözmek, unsurlarına ayrıştırmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince soluere, solut- "gevşetmek, çözmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

rezonans
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
rezonans: Seseltim.

Köken

Fransızca résonance "çınlama, yankı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen resonantia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince resonare "çınlamak, yankılanmak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince sonare "ses çıkarmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sound maddesine bakınız.


24.06.2015
rezüme

İngilizce resumé "özet, özetlenmiş özgeçmiş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca résumé "özet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca résumer "özetlemek, baştan ele almak" fiilinden +é ekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince resumere "baştan almak" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince sumere "almak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

rıht

Farsça rīχt ريخت z "dökme, döküm" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça rīχtan, rīz- ريختن, ريز z "akıtmak, dökmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen rēχtan, rēç- fiilinden evrilmiştir. Orta Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen raek- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wlei̯k- "akmak" biçiminden evrilmiştir.

rıhtım

Farsça rīχt ريختم z "dökme, döküm" sözcüğünden türetilmiştir. Farsça sözcük Farsça rīχtan, rīz- ريختن, ريز z "dökmek" fiilinden türetilmiştir.

rıza

Arapça rḍw kökünden gelen riḍāˀ رضاء z "razı olma, memnuniyet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḍā رضا z "razı oldu" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

rızk

Arapça rzḳ kökünden gelen rizḳ رزق z "nimet, günlük ekmek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen rōzīk veya rōçīk sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça rōz veya rōç "gün" sözcüğünden türetilmiştir.