reyting

revü

Fransızca revue "1. gözden geçirme, 2. uzunca arayla yayınlanıp o dönemdeki olayları veya yayınları gözden geçiren dergi, 3. güncel olayları gülünç bir bakış açısıyla ele alan tiyatro gösterisi, genelde varyete gösterisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca revoir "yeniden bakmak, gözden geçirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca voir "görmek, bakmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen videre, vis- fiilinden evrilmiştir.

rey

Arapça rAy kökünden gelen raˀy رَأَى z "görme, görüş, kanı, fikir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˀā رَأَى z "gördü" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

reye

Fransızca rayé "ince çizgili (kumaş)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca raier "çizgilemek, çizgiyle taramak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Fransızca raie "çizgi" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Fransızca sözcük Kelt dillerinde yazılı örneği bulunmayan *riga sözcüğünden alıntıdır.

reyhan

Arapça rwḥ kökünden gelen rayḥān ريحان z "fesleğen, ocimum basilicum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rīḥ veya rūḥ ريح/روح z "(güzel) koku, parfüm, rayiha" sözcüğünün faˁlān vezninde masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ryhā ריהא z sözcüğü ile eş kökenlidir.

reyon

Fransızca rayon "1. arı peteğinin bir hücresi, 2. çok departmanlı mağazalarda her bir bölüme verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca ree "petek hücresi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır.

reyting
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1994]
'Rating'. Veya Türkçe okunuşuyla 'reyting'. Bu, malum, televizyonlarda hangi programların ne oranda izlendiğinin hesaplanması

Köken

İngilizce rating "derecelendirme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce rate "1. derece, düzey, ölçü, oran, 2. derecelendirmek, düzey ölçmek" sözcüğünden +ing ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince pro rata parte "belli bir ölçüye göre" deyiminden türetilmiştir. Latince deyim Latince ratus "belli, belirlenmiş" sözcüğünden +()t° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince reri, rat- fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için racon maddesine bakınız.


30.09.2017
rezalet

Arapça rḏl kökünden gelen raḏāla(t) رذالة z "rezil olma, utanç verici hale düşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḏila رذل z "rezil oldu" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

reze

Arapça rzz kökünden gelen razza(t) رزّة z "kapı sürgüsünün veya menteşe milinin içine girdiği demir oyuk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça razza رزّ z "deldi, sapladı, sançtı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

rezene

Farsça rāziyāne رازيانه z "baharlı bir bitki, foeniculum vulgare, arapsaçı" sözcüğünden alıntıdır.

rezerv

Fransızca reserve "1. ilerisi için saklanan şey, yedek, 2. fikrini kendine saklama, çekince" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca réserver "saklamak, biriktirmek, yedeklemek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

rezerve

Fransızca réserver "ihtiyaten saklamak, biriktirmek, yedeklemek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen reservare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince servare "korumak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.