reverb

revak

Ar rawāḳ رواق z [#rwḳ faˁāl ] saçak, sundurma, bedevi çadırının dış kısmındaki tente, sütunlu koridor Ar rāḳa راق zsaçtı, taşırdı

revalüasyon

İng revaluation yeniden değerlendirmek, a.a. İng revaluate a.a. +()tion İng re+ value değer

revan

Fa ravān روان zakan, giden, gider Fa raftan, rav- رفتن, رو zakmak, gitmek +ā(n)

revani

Fa ravġanīn روغنين zyağlı, yağda kızartma Fa ravġan روغن zyağ, özellikle tereyağı veya sadeyağı

reverans

Fr révérence 1. saygı, hürmet, 2. saygıyla eğilme Lat reverentia a.a. Lat revereri hürmet duymak, saygı göstermek +entia Lat re+ vereri saygı göstermek, gözetmek << HAvr *wer-4 gözetmek, kollamak

reverb

[ Milliyet - gazete, 2002]
Ses mühendisleri bunun üstüne 'echo' ve 'reverb' eklerler ve böylece dub olur.

İng reverb [abb.] elektronik ses tekniğinde yankı efekti İng reverberate 1. geri tepmek (esk.), 2. yankılanmak <? Lat re+ verberare [den.] kırbaçlamak, dövmek Lat verber kırbaç

Not: 16. yy'dan bu yana kullanımda olan İngilizce fiil, muhtemelen vibrate "titreşmek" fiiliyle anlam karışmasına uğramıştır.

Benzer sözcükler: reverberasyon


01.10.2017
revir

Alm Revier havza [esk.], sınırları belirli alan, saha, bölge Fr rivière nehir kenarı, nehir << OLat riparia Lat ripa nehir kenarı

revizyon

Fr révision gözden geçirme Fr réviser yeniden incelemek, gözden geçirmek +()tion Fr re+ viser dikkatle bakmak, gözden geçirmek Lat videre, vis- görmek

revnak

Ar rawnaḳ رونق z [#rwnḳ] parlaklık, ışık, (mec.) güzellik, ihtişam OFa rōşnak parlaklık, ışık

revolver

İng revolver 1. dönen her şey, 2. 1835'te Samuel Colt tarafından icat edilen döner tamburlu tabanca İng revolve bir eksen etrafında dönmek +er Lat revolvere, revolut- geri dönmek, devrilmek Lat re+ volvere, volut- dönmek

revü

Fr revue 1. gözden geçirme, 2. uzunca arayla yayınlanıp o dönemdeki olayları veya yayınları gözden geçiren dergi, 3. güncel olayları gülünç bir bakış açısıyla ele alan tiyatro gösterisi, genelde varyete gösterisi Fr revoir yeniden bakmak, gözden geçirmek Fr re+ voir görmek, bakmak << Lat videre, vis- a.a.