resesyon

reprodüksiyon

Fransızca reproduction "yeniden üretme, çoğaltma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca production "üretme" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir.

repütasyon

Fransızca réputation "ün, saygınlık, itibar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen reputatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince reputare "değer vermek, itibar etmek, saymak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince putare "saymak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

resen

Arapça raˀsan رأساً z "baş olarak, başça" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rAs kökünden gelen raˀs رأس z "baş, kafa" sözcüğünün zarfıdır.

resepsiyon

Fransızca réception "1. kabul etme, 2. misafir kabul etme, davetlilere açık toplantı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen receptio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince recipere "kabul etmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince capere, capt- "almak, kabul etmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

reseptör

Fransızca récepteur "alıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince receptor sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince recipere fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

resesyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"ekonomide gerileme, eksi kalkınma" [ Milliyet - gazete, 1958]
muhtemel bir resesyonu önlemiş olacaktır

Köken

İngilizce recession veya Fransızca récession "gerileme, geri gitme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince recedere "geri gitmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince cedere, cess- "gitmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için aksesuar maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

resesif, resesif gen


08.10.2017
reset

İngilizce reset "yeniden kurma, elektronik cihazlarda sıfırlama işlemi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce set "kurma, ayağa kaldırma" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir.

resif

Fransızca récif "denizde sığ kum şeridi, mercan kayalığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen arrecife sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça rṣf kökünden gelen ar-raṣīf الرصيف z "dalgakıran" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raṣafa رصف z "taş döşedi, yol yaptı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

resim

Arapça rsm kökünden gelen rasm رَسْم z "1. işaretleme, 2. iz, işaret, simge, damga, 3. suret, 4. formalite, ayin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rasama رَسَمَ z "1. ayağını yere bastı, iz bıraktı, damga bastı, 2. resim yaptı, işaret etti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice rəşam רשׁם z "iz ve işaret yapmak, kaydetmek" fiili ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice fiil İbranice aynı anlama gelen rāşam sözcüğü ile eş kökenlidir. )

resital

Fransızca récital "dinleti, şiir okuma, tek kişilik konser" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca réciter "yüksek sesle okumak, şiir söylemek" fiilinden +al° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen recitare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince citare "çağırmak, yüksek sesle konuşmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

resitatif

Fransızca récitatif "operada makamla konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca réciter "makamla söylemek" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.