replike

reosta

Fransızca rhéostat "akım düzenleyici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce rheostat sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1843 Sir Charles Wheatstone, İng. fizikçi) Bu sözcük Eski Yunanca rhéon ῥέον z "akış, akım" (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca rhéō ῥέω z "akmak" fiilinden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca stātós στατός z "duran, durduran" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰistēmi, stā- ἵστημι, στα- z "durmak" fiilinden +t° ekiyle türetilmiştir.)

repertuvar

Fransızca répertoire "stok, depo, bir tiyatro kumpanyasının hazır oyunlar listesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince repertorium "bulma yeri, eşya saklanan yer" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince reperire "bulmak" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince parire, part- "çıkarmak, denk getirmek, üretmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *perh3- "tedarik etmek" biçiminden evrilmiştir.

repetisyon

Fransızca répétition "yineleme, sahne sanatlarında prova" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince repetitio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince repetere "yeniden yarışmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince petere, petit- "koşmak, seğirtmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

replik

Fransızca réplique "yanıt, tiyatroda aktörün sözleri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca répliquer "yanıtlamak, karşılık vermek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen replicare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince plicare "katlamak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

replika

İngilizce replica "bir nesnenin bire bir kopyası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca replica "cevap" sözcüğünden alıntıdır.

replike
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ekşi Sözlük, 2002]
replikasyon: verileri, merkezi veritabanından farklı noktalarda konumlandırılmış yerel veritabanlarına dağıtma işlemine verilen ad. [ Ekşi Sözlük, 2003]
DNA replikasyonu

Köken

İngilizce replicate "1. cevap vermek [esk.], 2. kopyalamak, tıpkısını yapmak" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil Latince replicare "cevap vermek" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için replik maddesine bakınız.

Ek açıklama

Fransızca répliquer sadece "yanıtlamak" anlamında kullanılır. İngilizce fiil modern dönemde "tıpkısını yapmak, kopyalamak" anlamını kazanmıştır. Türkçede sadece bu anlamda caridir.

Benzer sözcükler

replikasyon, replikatif, replikator


04.01.2018
repo

İngilizce repo sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce repurchase agreement "geri satın alma sözleşmesi" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük İngilizce purchase "satın alma" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir.

represyon

Fransızca ve İngilizce repression "geri-bastırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince repressio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince repremere "geri bastırmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince premere, press- "basmak, sıkmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

reprodüksiyon

Fransızca reproduction "yeniden üretme, çoğaltma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca production "üretme" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir.

repütasyon

Fransızca réputation "ün, saygınlık, itibar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen reputatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince reputare "değer vermek, itibar etmek, saymak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince putare "saymak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

resen

Arapça raˀsan رأساً z "baş olarak, başça" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rAs kökünden gelen raˀs رأس z "baş, kafa" sözcüğünün zarfıdır.