remil

rektum

Latince rectum "1. düz şey, 2. düz bağırsak, kalın bağırsağın son kısmı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince rectus "doğru, düz, sağ" sözcüğünün nötrüdür. Bu sözcük Latince regere fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

relaks

İngilizce relax "gevşemek, gevşetmek (fiil)" fiilinden alıntıdır. İngilizce fiil Latince aynı anlama gelen relaxare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince languere, lax- "gevşemek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

relatif

Fransızca relatif "başka bir şeyle ilişkili olan, nisbi, görece" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen relativus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince referre, relat- "geri götürmek, rücu etmek, ilgilendirmek, iliştirmek" fiilinden +()tiv° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre, lat- "götürmek, taşımak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

remayöz

Fransızca remmailleuse "örgü tamir eden (makina veya kadın)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mailler "ağ örmek" fiilinin dişilidir.

remiks

İngilizce remix "(özellikle müzik sanayiinde) yeniden harmanlamak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce mix "karıştırmak, harman etmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

remil
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"kum" [ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]

Köken

Arapça rml kökünden gelen raml رمل z "1. kum, 2. kumda oluşan şekillerle bakılan fal" sözcüğünden alıntıdır.


01.09.2017
remiz

Arapça rmz kökünden gelen ramz رمز z "1. göz kırpma, 2. işaret, simge, gizli anlam ifade eden söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ramaza رمز z "göz kırptı, işaret etti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

ren geyiği

Fransızca renne "İskandinav ülkelerine özgü bir tür geyik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İsveççe ve Norveççe aynı anlama gelen ren sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Norsça (Vikingce) hreinn "geyik" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hraina- "«boynuzlu», geyik" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱrei-na- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱerh₂- (*ḱer-) "kafatası, boynuz" kökünden türetilmiştir.

renal

Fransızca renal "böbreğe ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen renalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince renes "böbrek" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

rencide

Farsça rancīde رنجيده z "acılı, üzgün, zahmet çekmiş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça rancīdan رنجيدن z "zahmet ve sıkıntı çekmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Orta Farsça raχtan, ranc- "zahmet ve sıkıntı vermek" fiilinden türetilmiştir.

rençber

Farsça ranc-bar رنجبر z "zahmet çeken, emekçi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça ranc رنج z "emek, zahmet" ve Farsça bar بر z "taşıyan" sözcüklerinin bileşiğidir.