relaks

rekortmen

Fransızca recordman "rekor kıran" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce yazılı örneği bulunmayan *recordman sözcüğünden alıntıdır.

rekreasyon

Fransızca recréation "eğlence, istirahat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince recreatio "canlanma, tazelenme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince recreare "canlandırmak, taze hayat vermek" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince creare "can vermek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

rektifiye

Fransızca rectifier "düzeltmek, doğrultmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince rectificare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince rectus "düz, doğru" (NOT: Latince sözcük Latince regere fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. ) ve Latince facere, fact- "yapmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

rektör

Fransızca recteur veya Almanca Rektor "üniversite yöneticisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince rector "rehber, kılavuz, yönetici" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince regere "doğrultmak, yönetmek" fiilinden +()tor ekiyle türetilmiştir.

rektum

Latince rectum "1. düz şey, 2. düz bağırsak, kalın bağırsağın son kısmı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince rectus "doğru, düz, sağ" sözcüğünün nötrüdür. Bu sözcük Latince regere fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

relaks
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"ruhen ve bedenen gevşemiş (sıfat)" [ Milliyet - gazete, 1992]
yüzde ve vücutta gevşemeyi ve relaks hali siz de hissediyorsunuz

Köken

İngilizce relax "gevşemek, gevşetmek (fiil)" fiilinden alıntıdır. İngilizce fiil Latince aynı anlama gelen relaxare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince languere, lax- "gevşemek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için laçka maddesine bakınız.

Ek açıklama

İngilizce sözcük fiil olup, sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür.

Bu maddeye gönderenler

miyorelaksan


29.09.2017
relatif

Fransızca relatif "başka bir şeyle ilişkili olan, nisbi, görece" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen relativus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince referre, relat- "geri götürmek, rücu etmek, ilgilendirmek, iliştirmek" fiilinden +()tiv° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre, lat- "götürmek, taşımak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

remayöz

Fransızca remmailleuse "örgü tamir eden (makina veya kadın)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mailler "ağ örmek" fiilinin dişilidir.

remiks

İngilizce remix "(özellikle müzik sanayiinde) yeniden harmanlamak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce mix "karıştırmak, harman etmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

remil

Arapça rml kökünden gelen raml رمل z "1. kum, 2. kumda oluşan şekillerle bakılan fal" sözcüğünden alıntıdır.

remiz

Arapça rmz kökünden gelen ramz رمز z "1. göz kırpma, 2. işaret, simge, gizli anlam ifade eden söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ramaza رمز z "göz kırptı, işaret etti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.