rekortmen

rekabet

Arapça rḳb kökünden gelen raḳāba(t) رَقابةَ z "denetleme, kontrol etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḳaba رَقَبَ z "gözetti, kontrol etti, dikkat etti, gözünü ayırmadı" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

rekât

Arapça rḳˁ kökünden gelen rakaˁa(t) رَكَْعَة z "eğilmeler, namazın bölümleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rukūˁ رُكُوع z sözcüğünün faˁala(t) vezninde çoğuludur.

reklam

Fransızca réclame "1. iddia, protesto, bağırarak ileri sürülen şey, 2. ilan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca réclamer "yüksek sesle ileri sürmek, tellal ile ilan etmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen reclamare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince clamare "çağırmak, çığırmak, okumak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince yazılı örneği bulunmayan *clāmā "çağrı" biçiminden türetilmiştir. Latince biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kelh₁- (*kel) kökünden türetilmiştir.

rekolte

İtalyanca ricolta "hasat" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca ricogliere "ürün toplamak, hasat etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen recolligere fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince colligere "toplamak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince legere, lect- "seçmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

rekor

Fransızca record "sporda ilk kez ulaşılan başarı düzeyi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce record "1. kayıt, tutanak, zabıt, 2. kayıtlara geçen başarı, rekor" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce to record "1. anımsamak [esk.], 2. kaydetmek, zapta geçirmek" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil Latince recordari "anımsamak, aklına geri getirmek" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince cor, cord- "yürek, akıl, gönül" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir.

rekortmen
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1937]
'rekortmen' rozetleri için ellişer lira mükâfat konmuştur

Köken

Fransızca recordman "rekor kıran" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce yazılı örneği bulunmayan *recordman sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için rekor, +men maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Fransızcada üretilmiş pseudo-İngilizce sözcüktür; İngilizcede karşılığı yoktur.


25.04.2018
rekreasyon

Fransızca recréation "eğlence, istirahat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince recreatio "canlanma, tazelenme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince recreare "canlandırmak, taze hayat vermek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince creare "can vermek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

rektifiye

Fransızca rectifier "düzeltmek, doğrultmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince rectificare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince rectus "düz, doğru" (NOT: Latince sözcük Latince regere fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. ) ve Latince facere, fact- "yapmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

rektör

Fransızca recteur veya Almanca Rektor "üniversite yöneticisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince rector "rehber, kılavuz, yönetici" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince regere "doğrultmak, yönetmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

rektum

Latince rectum "1. düz şey, 2. düz bağırsak, kalın bağırsağın son kısmı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince rectus "doğru, düz, sağ" sözcüğünün nötrüdür. Bu sözcük Latince regere fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

relaks

İngilizce relax "gevşemek, gevşetmek (fiil)" fiilinden alıntıdır. İngilizce fiil Latince aynı anlama gelen relaxare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince languere, lax- "gevşemek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.