reklam

reji

Fransızca régie "yönetim, idare" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca régir, régiss- "yönetmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince regere, rect- "doğrultmak, yöneltmek, yönetmek, rehber olmak" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃reǵ- (*oreǵ-) "yöneltmek" biçiminden evrilmiştir.

rejim

Fransızca régime "yönetim, düzen, özellikle sıkı düzen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince regimen "yönetim" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince regere "yönetmek" fiilinden +men ekiyle türetilmiştir.

rejisör

Fransızca régisseur "yönetmen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca régir "yönetmek" fiilinden +()tor ekiyle türetilmiştir.

rekabet

Arapça rḳb kökünden gelen raḳāba(t) رَقابةَ z "denetleme, kontrol etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḳaba رَقَبَ z "gözetti, kontrol etti, dikkat etti, gözünü ayırmadı" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

rekât

Arapça rḳˁ kökünden gelen rakaˁa(t) رَكَْعَة z "eğilmeler, namazın bölümleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rukūˁ رُكُوع z sözcüğünün faˁala(t) vezninde çoğuludur.

reklam
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ İlan-ı Ticaret, 1910]
El ile dokunmuş dantelden bluzlar gayet ehven olmak üzere reklam için yirmi guruş fiyatla satılmaktadır.

Köken

Fransızca réclame "1. iddia, protesto, bağırarak ileri sürülen şey, 2. ilan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca réclamer "yüksek sesle ileri sürmek, tellal ile ilan etmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen reclamare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince clamare "çağırmak, çığırmak, okumak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince yazılı örneği bulunmayan *clāmā "çağrı" biçiminden türetilmiştir. Latince biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kelh₁- (*kel) kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için klarnet maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

reklam ajansı, reklam arası, reklam yazarı, reklamasyon, reklamcı, reklamcılık

Bu maddeye gönderenler

deklamasyon, kleym


30.09.2017
rekolte

İtalyanca ricolta "hasat" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca ricogliere "ürün toplamak, hasat etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen recolligere fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince colligere "toplamak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince legere, lect- "seçmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

rekor

Fransızca record "sporda ilk kez ulaşılan başarı düzeyi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce record "1. kayıt, tutanak, zabıt, 2. kayıtlara geçen başarı, rekor" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce to record "1. anımsamak [esk.], 2. kaydetmek, zapta geçirmek" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil Latince recordari "anımsamak, aklına geri getirmek" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince cor, cord- "yürek, akıl, gönül" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir.

rekortmen

Fransızca recordman "rekor kıran" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce yazılı örneği bulunmayan *recordman sözcüğünden alıntıdır.

rekreasyon

Fransızca recréation "eğlence, istirahat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince recreatio "canlanma, tazelenme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince recreare "canlandırmak, taze hayat vermek" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince creare "can vermek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

rektifiye

Fransızca rectifier "düzeltmek, doğrultmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince rectificare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince rectus "düz, doğru" (NOT: Latince sözcük Latince regere fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. ) ve Latince facere, fact- "yapmak" sözcüklerinin bileşiğidir.