rekât

rejans

Fransızca régence "yöneticilik, kral naipliği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince regentia sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince regere, rect- "yönetmek, krallık etmek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir.

reji

Fransızca régie "yönetim, idare" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca régir, régiss- "yönetmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince regere, rect- "doğrultmak, yöneltmek, yönetmek, rehber olmak" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃reǵ- (*oreǵ-) "yöneltmek" biçiminden evrilmiştir.

rejim

Fransızca régime "yönetim, düzen, özellikle sıkı düzen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince regimen "yönetim" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince regere "yönetmek" fiilinden +men ekiyle türetilmiştir.

rejisör

Fransızca régisseur "yönetmen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca régir "yönetmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

rekabet

Arapça rḳb kökünden gelen raḳāba(t) رَقابةَ z "denetleme, kontrol etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḳaba رَقَبَ z "gözetti, kontrol etti, dikkat etti, gözünü ayırmadı" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

rekât
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
oldı iki rekaˁat namāz

Köken

Arapça rḳˁ kökünden gelen rakaˁa(t) رَكَْعَة z "eğilmeler, namazın bölümleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rukūˁ رُكُوع z sözcüğünün faˁala(t) vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için rüku maddesine bakınız.


20.08.2015
reklam

Fransızca réclame "1. iddia, protesto, bağırarak ileri sürülen şey, 2. ilan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca réclamer "yüksek sesle ileri sürmek, tellal ile ilan etmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen reclamare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince clamare "çağırmak, çığırmak, okumak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince yazılı örneği bulunmayan *clāmā "çağrı" biçiminden türetilmiştir. Latince biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kelh₁- (*kel) kökünden türetilmiştir.

rekolte

İtalyanca ricolta "hasat" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca ricogliere "ürün toplamak, hasat etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen recolligere fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince colligere "toplamak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince legere, lect- "seçmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

rekor

Fransızca record "sporda ilk kez ulaşılan başarı düzeyi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce record "1. kayıt, tutanak, zabıt, 2. kayıtlara geçen başarı, rekor" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce to record "1. anımsamak [esk.], 2. kaydetmek, zapta geçirmek" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil Latince recordari "anımsamak, aklına geri getirmek" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince cor, cord- "yürek, akıl, gönül" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir.

rekortmen

Fransızca recordman "rekor kıran" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce yazılı örneği bulunmayan *recordman sözcüğünden alıntıdır.

rekreasyon

Fransızca recréation "eğlence, istirahat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince recreatio "canlanma, tazelenme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince recreare "canlandırmak, taze hayat vermek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince creare "can vermek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.