reiki

rehavet

Arapça rχw kökünden gelen raχāwa(t) رخاوة z "gevşeme, tembellik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raχā رخا z "gevşedi, rahat etti" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

rehber

Farsça rahbar رهبر z "yol gösteren, kılavuz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça rah ره z "yol" ve Farsça +bar بر z "getiren, götüren" sözcüklerinin bileşiğidir.

rehin

Arapça rhn kökünden gelen rahn رهن z "borç karşılığı bir şeyi güvence verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rahana رهن z "güvence verdi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

rehine

Arapça rhn kökünden gelen rahīna(t) رهينة z "emanet, rehin (dişi veya şey)" sözcüğünden alıntıdır.

rehnüma

Farsça rahnumā رهنما z "yol gösteren, rehber" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça rah ره z "yol" ve Farsça numūdan, numā- نمودن, نما z "göstermek" sözcüklerinin bileşiğidir.

reiki
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 2000]
Doğal Yaşam Festivali'ne (...) Psikoterapist Dr. Jacqueline Carleton, Reiki hocası Horst Günther ve bitki uzmanı (...)

Köken

Japonca reiki "ruhsal enerji, el değdirme yoluyla tedavi yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1922 Mikao Usui, Jap. ruhçu.) Japonca sözcük Çince rei "ruh" ve Çince ki "enerji, güç" sözcüklerinin bileşiğidir.


06.01.2016
reis

Arapça rAs kökünden gelen raˀīs رئيس z "baş kişi, önder, yönetici, kaptan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˀs رأس z "baş" sözcüğünün faˁīl vezninde sıfatıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen reˀşā רˀשא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen rāşu sözcüğü ile eş kökenlidir. )

reisülküttap

Arapça raīsu'l-kuttāb رئيس الكتّاب z "kâtiplerin başı, divan başkâtibi" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça raīs رئيس z "baş" ve Arapça ktb kökünden gelen al-kuttāb الكتّاب z "kâtipler" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Arapça sözcük Arapça kātib كاتب z sözcüğünün fuˁˁāl vezninde çoğuludur. )

rejans

Fransızca régence "yöneticilik, kral naipliği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince regentia sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince regere, rect- "yönetmek, krallık etmek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir.

reji

Fransızca régie "yönetim, idare" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca régir, régiss- "yönetmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince regere, rect- "doğrultmak, yöneltmek, yönetmek, rehber olmak" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃reǵ- (*oreǵ-) "yöneltmek" biçiminden evrilmiştir.

rejim

Fransızca régime "yönetim, düzen, özellikle sıkı düzen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince regimen "yönetim" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince regere "yönetmek" fiilinden +men ekiyle türetilmiştir.