reflü

referans

Fransızca référence "başvuru, gönderme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince referentia "geri-taşıma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince referre "geri taşımak, geri getirmek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre "getirmek, taşımak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

refik

Arapça rfḳ kökünden gelen rafīḳ رفيق z "yoldaş, eşlik eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaḳa "eşlik etti" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

refika

Arapça rfḳ kökünden gelen rafīḳ رفيق z "refakat eden, yoldaş, arkadaş" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça rafaka رفق z "eşlik etti" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

refleks

Fransızca réflexe "1. diz altına vurunca bacağın istem dışı geri bükülmesi, 2. her çeşit istem dışı davranış veya sinirsel uyarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince reflexus "geri bükülme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince reflectere "geri bükmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince flectere, flex- "bükmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

reflektör

Fransızca reflecteur "yansıtıcı" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince reflector "«geri-büken», yansıtıcı" sözcüğünden alıntıdır.

reflü
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1991]
Mide duodenum ülseri, reflü, özofajit ve Zollinger Ellison Sendromu tedavisinde

Köken

Fransızca reflux "geri akma, tıpta bir vücut sıvısının ve özellikle mide asidinin normalin aksi yönde akması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca flux "tıpta bir vücut sıvısının akışı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fluxus "akıntı, dalga" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince fluere, flux- "akmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için flor maddesine bakınız.


06.01.2016
reform

Fransızca réforme "ıslah etme, ıslahat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca réformer "yeniden biçim vermek, ıslah etmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen reformare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince formare "biçim vermek, kalıba dökmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

reftar

Farsça raftār رفتار z "gidiş, yürüyüş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça raftan, rav- "gitmek, yürümek" fiilinden türetilmiştir.

refüj

Fransızca refuge "1. sığınak, 2. cadde ortasındaki yaya adacığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen refugium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince refugere "kaçmak, sakınmak, sığınmak" fiilinden +ium ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince fugere "kaçmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

refüze

Fransızca refuser "reddetmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince refundere, refus- "geri dökmek, çöpe atmak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Latince fundere, fus- "dökmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

regaip

Arapça rġb kökünden gelen raġāˀib رغائب z "1. dilekler, 2. Recep ayının ilk Cuma gecesine verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raġība(t) رغيبة z "arzulanan şey, dilek" sözcüğünün faˁāˀil vezninde çoğuludur. Bu sözcük Arapça raġiba رغب z "arzuladı, dilek diledi" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.