referans

reeskont

Fransızca réescompte "bankanın kırdığı senedi Merkez Bankasının ikinci kez iskonto etmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca escompte "iskonto, senet kırma" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca sconto sözcüğünden alıntıdır.

ref

Arapça rfˁ kökünden gelen rafˁ رَفْع z "kaldırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaˁa رَفَعَ z "kaldırdı, yükseltti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

refah

Arapça rfh kökünden gelen rafāh رفاه z "dinlenme, huzur bulma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaha رفه z "dinlendi, huzurlu idi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

refakat

Arapça rfḳ kökünden gelen rafāḳa(t) رفاقة z "yoldaşlık ve dostluk etme, yoldaşlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaḳa رَفَقَ z "yoldaşlık etti, yardım etti, yar oldu" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

referandum

Yeni Latince referendum "baş vurulacak şey, halk oyuna başvurma" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince referendus "(yetkili mercie) geri götürülecek, (görüş için) baş vurulacak" sözcüğünün nötrüdür. Bu sözcük Latince referre "geri götürmek, başvurmak" fiilinden +end° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre "götürmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

referans
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1930]
yüksek vaziyetli zevatı referans göstererek atideki adrese müracaatları. refere [ Cumhuriyet - gazete, 1990]
yurttaşlarımız hastanemiz odyoloji kliniğine refere edilmektedir.

Köken

Fransızca référence "başvuru, gönderme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince referentia "geri-taşıma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince referre "geri taşımak, geri getirmek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre "getirmek, taşımak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için fertilite maddesine bakınız.

Ek açıklama

Güncel Türkçede 1. "tanıtma veya tavsiye notu", 2. "akademik dayanak" anlamında.

Benzer sözcükler

refere etmek


16.02.2018
refik

Arapça rfḳ kökünden gelen rafīḳ رفيق z "yoldaş, eşlik eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaḳa "eşlik etti" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

refika

Arapça rfḳ kökünden gelen rafīḳ رفيق z "refakat eden, yoldaş, arkadaş" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça rafaka رفق z "eşlik etti" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

refleks

Fransızca réflexe "1. diz altına vurunca bacağın istem dışı geri bükülmesi, 2. her çeşit istem dışı davranış veya sinirsel uyarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince reflexus "geri bükülme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince reflectere "geri bükmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince flectere, flex- "bükmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

reflektör

Fransızca reflecteur "yansıtıcı" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince reflector "«geri-büken», yansıtıcı" sözcüğünden alıntıdır.

reflü

Fransızca reflux "geri akma, tıpta bir vücut sıvısının ve özellikle mide asidinin normalin aksi yönde akması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca flux "tıpta bir vücut sıvısının akışı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fluxus "akıntı, dalga" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince fluere, flux- "akmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.