reel

redaksiyon

Fransızca rédaction sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rédiger "yazıyı düzelterek yayına hazırlamak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince redigere, redact- "azaltmak, toparlamak, işe yarar hale getirmek" fiilinden alıntıdır.

redif

Arapça rdf kökünden gelen radīf رديف z "takip eden, izleyen, ardınca gelen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça radafa ردف z "izledi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

redingot

Fransızca redingote "süvari ceketi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen riding coat deyiminden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce ride "ata binmek" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *rīdan biçiminden evrilmiştir.

redöşose

Fransızca rez de chaussée "yol hizası, yolla aynı seviyede olan kat" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca rez veya ras "traş, kesim" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen rasus sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Fransızca chaussée "yol" sözcüklerinin bileşiğidir.

redüksiyon

Fransızca réduction "azaltma, kısıtlama, daraltma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince reducere "geri çekmek, geri götürmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince ducere, duct- "sevketmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

reel
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Mithat, , 1900 yılından önce]
bir şeyin memduh ve makbul olması içün yalnız reel olması kâfi olmadığı noktasında

Köken

Fransızca réél "1. nesnelere ilişkin, aynî, 2. gerçek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince realis "nesnel, aynî, gerçek" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince rēs, re- "nesne, şey" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *reh₁í-s (*rēí-s) biçiminden evrilmiştir.

Ek açıklama

"Algıdan bağımsız olarak varolan gerçek" anlamında realis/réél terimi Batı felsefesinde 15. yy sonlarından itibaren görülür.

Benzer sözcükler

reel politika, reel sayılar

Bu maddeye gönderenler

realite, realize, realizm, realpolitik, sürrealizm


02.03.2015
reeskont

Fransızca réescompte "bankanın kırdığı senedi Merkez Bankasının ikinci kez iskonto etmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca escompte "iskonto, senet kırma" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca sconto sözcüğünden alıntıdır.

ref

Arapça rfˁ kökünden gelen rafˁ رَفْع z "kaldırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaˁa رَفَعَ z "kaldırdı, yükseltti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

refah

Arapça rfh kökünden gelen rafāh رفاه z "dinlenme, huzur bulma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaha رفه z "dinlendi, huzurlu idi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

refakat

Arapça rfḳ kökünden gelen rafāḳa(t) رفاقة z "yoldaşlık ve dostluk etme, yoldaşlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaḳa رَفَقَ z "yoldaşlık etti, yardım etti, yar oldu" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

referandum

Yeni Latince referendum "baş vurulacak şey, halk oyuna başvurma" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince referendus "(yetkili mercie) geri götürülecek, (görüş için) baş vurulacak" sözcüğünün nötrüdür. Bu sözcük Latince referre "geri götürmek, başvurmak" fiilinden +end° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre "götürmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.