redaksiyon

recm

Arapça rcm kökünden gelen racm رجم z "taşlayarak idam etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racama رجم z "taşlayarak idam etti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. Bu sözcük Akatça ragāmu רגמ z "söz söylemek, mahkemede dava etmek" fiili ile eş kökenlidir.

recüliyet

Arapça rcl kökünden gelen raculiyya(t) رجليّة z "erkeklik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racul رجل z "adam, erkek" sözcüğünün masdarıdır.

reçel

Farsça aynı anlama gelen rīçāl veya riçāl ريچال/رچال z sözcüğünden alıntıdır.

reçete

İtalyanca ricetta "reçete, yemek tarifi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince recepta "alındı, makbuz, pusula" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince recipere "kabul etmek, teslim almak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir. Latince fiil Latince capere, capt- "almak, tutmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

reçine

Yeni Yunanca retsína ρετσίνα z "bitki sakızı, özellikle çam sakızı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen rētínē ρητίνη z sözcüğünden evrilmiştir.

redaksiyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1939]
Dikteden, dikte gramerinden, redaksiyon ve kompozisyondan vazgeçmeli. Başka türlü bu iş yürümez.

Köken

Fransızca rédaction sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rédiger "yazıyı düzelterek yayına hazırlamak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince redigere, redact- "azaltmak, toparlamak, işe yarar hale getirmek" fiilinden alıntıdır.

Ek açıklama

Redakte etmek fiili Türkçeye özgüdür. Karş. Fransızca rédiger "redije etmek".

Benzer sözcükler

redakte, redaktif, redaktör, redije


13.07.2015
redif

Arapça rdf kökünden gelen radīf رديف z "takip eden, izleyen, ardınca gelen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça radafa ردف z "izledi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

redingot

Fransızca redingote "süvari ceketi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen riding coat deyiminden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce ride "ata binmek" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *rīdan biçiminden evrilmiştir.

redöşose

Fransızca rez de chaussée "yol hizası, yolla aynı seviyede olan kat" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca rez veya ras "traş, kesim" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen rasus sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Fransızca chaussée "yol" sözcüklerinin bileşiğidir.

redüksiyon

Fransızca réduction "azaltma, kısıtlama, daraltma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince reducere "geri çekmek, geri götürmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince ducere, duct- "sevketmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

reel

Fransızca réél "1. nesnelere ilişkin, aynî, 2. gerçek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince realis "nesnel, aynî, gerçek" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince rēs, re- "nesne, şey" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *reh₁í-s (*rēí-s) biçiminden evrilmiştir.