rebetiko

realizm

Fransızca réalisme "gerçekçilik, 19. yy'da bir resim ve edebiyat akımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca réél "gerçek" sözcüğünden türetilmiştir.

realpolitik

Almanca Realpolitik "maddi çıkar ve güç dengelerine dayanan politika" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1853 Ludwig von Rochau, Alm. siyasi düşünür.)

reasürans

Fransızca réassurance "ikincil sigorta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca assurance "sigorta" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince assecurare "sigortalamak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince securus "güvenli, emin" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir.

reaya

Arapça rˁy kökünden gelen raˁāyā رعيا z "1. birinin gözetiminde olan davar, sürü, 2. hükümdarın gözetmekle mükellef olduğu halk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˁiya(t) رعيّة z sözcüğünün faˁālā vezninde çoğuludur.

rebap

Arapça rbb kökünden gelen rabāb رباب z "yayla çalınan bir çalgı, ıklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça rubāb رباب z "mızrapla çalınan bir çalgı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice rəbobā "niteliği bilinmeyen bir çalgı" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 1440)

rebetiko
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1985]
Yunanistan'dan gelecek ve Anadolu kökenli Rum 'rembetiko' müziği söyleyecek olan Haris Alexiou

Köken

Yeni Yunanca rebétiko ρεμβέτικο z "bir tür Yunan müziği" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca rebós, rebét- ρεμβός z "serseri, ayyaş, perişan" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca rébomai ρέμβομαι z "aklı perişan olmak, amaçsız ve dengesiz olmak" fiilinden türetilmiştir.

Ek açıklama

Türkçede Kostas Ferris'in 1984'te Rembetiko adıyla gösterilen filmi dolayısıyla popülerlik kazandı.

Benzer sözcükler

rebet, rembetika, rembetiko


26.09.2017
recm

Arapça rcm kökünden gelen racm رجم z "taşlayarak idam etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racama رجم z "taşlayarak idam etti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. Bu sözcük Akatça ragāmu רגמ z "söz söylemek, mahkemede dava etmek" fiili ile eş kökenlidir.

recüliyet

Arapça rcl kökünden gelen raculiyya(t) رجليّة z "erkeklik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racul رجل z "adam, erkek" sözcüğünün masdarıdır.

reçel

Farsça aynı anlama gelen rīçāl veya riçāl ريچال/رچال z sözcüğünden alıntıdır.

reçete

İtalyanca ricetta "reçete, yemek tarifi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince recepta "alındı, makbuz, pusula" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince recipere "kabul etmek, teslim almak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir. Latince fiil Latince capere, capt- "almak, tutmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

reçine

Yeni Yunanca retsína ρετσίνα z "bitki sakızı, özellikle çam sakızı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen rētínē ρητίνη z sözcüğünden evrilmiştir.