reasürans

reaksiyon

Fransızca réaction "karşı-eylem, tepki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca action "eylem, etki" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir.

realite

Fransızca réalité "gerçeklik, hakikat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen realitas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince realis sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir.

realize

Fransızca réaliser "gerçekleştirmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince aynı anlama gelen realisare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince realis "gerçek, hakiki" sözcüğünden +ise- ekiyle türetilmiştir.

realizm

Fransızca réalisme "gerçekçilik, 19. yy'da bir resim ve edebiyat akımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca réél "gerçek" sözcüğünden türetilmiştir.

realpolitik

Almanca Realpolitik "maddi çıkar ve güç dengelerine dayanan politika" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1853 Ludwig von Rochau, Alm. siyasi düşünür.)

reasürans
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Türkiye'yi idare eden devlet adamları reasürans kanununu çıkartmakla memlekete pek büyük iyiliklerde (...)

Köken

Fransızca réassurance "ikincil sigorta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca assurance "sigorta" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince assecurare "sigortalamak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince securus "güvenli, emin" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sigorta maddesine bakınız.


24.06.2015
reaya

Arapça rˁy kökünden gelen raˁāyā رعيا z "1. birinin gözetiminde olan davar, sürü, 2. hükümdarın gözetmekle mükellef olduğu halk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˁiya(t) رعيّة z sözcüğünün faˁālā vezninde çoğuludur.

rebap

Arapça rbb kökünden gelen rabāb رباب z "yayla çalınan bir çalgı, ıklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça rubāb رباب z "mızrapla çalınan bir çalgı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice rəbobā "niteliği bilinmeyen bir çalgı" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 1440)

rebetiko

Yeni Yunanca rebétiko ρεμβέτικο z "bir tür Yunan müziği" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca rebós, rebét- ρεμβός z "serseri, ayyaş, perişan" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca rébomai ρέμβομαι z "aklı perişan olmak, amaçsız ve dengesiz olmak" fiilinden türetilmiştir.

recm

Arapça rcm kökünden gelen racm رجم z "taşlayarak idam etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racama رجم z "taşlayarak idam etti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. Bu sözcük Akatça ragāmu רגמ z "söz söylemek, mahkemede dava etmek" fiili ile eş kökenlidir.

recüliyet

Arapça rcl kökünden gelen raculiyya(t) رجليّة z "erkeklik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racul رجل z "adam, erkek" sözcüğünün masdarıdır.