ray

raund

İngilizce round "yuvarlak (sıfat), halka, çember, döngü, tur, spor müsabakasında dönem (ad)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen rond sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince rotundus "yuvarlak (sıfat)" sözcüğünden evrilmiştir.

ravent

Farsça rāvand راوند z "sapları yenen bir sebze, rheum rhabarbarum" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde rae-vand "rae? veren" sözcüğü ile eş kökenlidir.

ravi

Arapça rwy kökünden gelen rāwi راوٍ z "rivayet eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rawā روا z "hikâye etti, haber iletti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

raviyoli

İtalyanca ravioli "bir tür hamur dolması, mantı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca ravo "turp, şalgam" sözcüğünün küçültme hali çoğuludur. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen rapum sözcüğünden evrilmiştir.

ravza

Arapça rwḍ kökünden gelen rawḍa(t) روضة z "bahçe, özellikle cennet bahçesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Avesta (Zend) dilinde raodha- "büyüme, bitki bitme" sözcüğü ile eş kökenlidir.

ray
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Rail [Fr.]: demir yollarının çubuğu, ray.

Köken

Fransızca rail "tren yolu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce rail "1. tahta çubuk, cetvel, 2. tren yolu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca reille "tahta çubuk, cetvel" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Latince regula "1. cetvel, 2. kural, düzen" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃reǵ- (*oreǵ-) "doğrultmak, yöneltmek, yönetmek" biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için rast maddesine bakınız.

Ek açıklama

Orijini Fransızca olan sözcük, 19. yy'da "tren yolu" özel anlamıyla ve farklı yazımla İngilizceden Fransızcaya geri alınmıştır. • Karş. İngilizce rule "cetvel, kural" < Latince regula.

Bu maddeye gönderenler

regl, regola, regülatör


10.12.2015
rayiç

Arapça rwc kökünden gelen rāˀic رائج z "geçerli, cari" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāca راج z "cari idi, geçerli idi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

rayiha

Arapça rwḥ kökünden gelen rāˀiḥa(t) رائحة z "koku" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rūḥ روح z "soluk, nefes, koku" sözcüğünün fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

razaki

Farsça rāzakī رازكى z "Rey kentinde yetiştirilen bir tür üzüm" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça rāzī "Rey'li, Rey'e ilişkin" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça Ragā "Tahran'a yakın bir kent, Rey" özel adından +ī ekiyle türetilmiştir.

razı

Arapça rḍw kökünden gelen rāḍi راضٍ z "rıza gösteren, memnun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḍā رضا z "razı idi, memnun oldu" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

reaksiyon

Fransızca réaction "karşı-eylem, tepki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca action "eylem, etki" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir.