raster

raptiye

Arapça rabṭ "bağlama" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir.

rasat

Arapça rṣd kökünden gelen raṣad رصد z "gözleme, gözetme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raṣada رصد z "gözledi" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

raspa

İtalyanca raspa "kaba rende" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca raspare "rendelemek" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *(h)raspōn "sürtmek, rendelemek" fiilinden alıntıdır.

rast

Farsça rāst راست z "1. düz, doğru, hayırlı, şanslı, 2. sağ taraf, 3. İran musikisinde bir makam" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde rāşta- "düz, doğru, sağ taraf" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃reǵ-tó-s (*oreǵ-tó-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃reǵ- (*oreǵ-) "yöneltmek, yönetmek" kökünden türetilmiştir.

rasta

İngilizce Rasta sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce Rastafarian "Jamaika kökenli bir din, bu din mensuplarına özgü saç modeli" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Ras Tafari Makonnen ረስ ተፈሪ መኮንን z "1930'da Haile Selassie adıyla Habeşistan kralı olan Habeş soylusu (1892-1975)" özel adından alıntıdır.

raster
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ekşi Sözlük, 1999]
raster çekmek: vektörel bir görseli pixel tabanlı bir formata export edip, ilgili programda pixel bazlı olarak açma işlemi.

Köken

İngilizce raster "görüntünün paralel çizgiler halinde dijitalize edilmesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince rastrum "tırmık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince radere, ras- "tırmalamak, çizmek" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için abrasif maddesine bakınız.

Ek açıklama

Raster çıktısı toprakta tırmık izine benzediği için.

Benzer sözcükler

rasterize


05.10.2017
rastık

Farsça rāsuχt راسخت z "göz sürmesi ve tıbbi amaçla kullanılan bir madde, antimon" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça yazılı örneği bulunmayan *rōi suχtak "«yanık bakır», göz sürmesi ve tıbbi amaçla kullanılan bir madde, antimon" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça rōi "bakır" ve Orta Farsça sōχtan "yakmak, yanmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

rastla|mak

Farsça rāst راست z "sağ, düz, doğru, denk, hayırlı" sözcüğünden +lA- ekiyle türetilmiştir.

rasyo

İngilizce ratio "oran, orantı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen ratio sözcüğünden alıntıdır.

rasyon

Fransızca ve İngilizce ration "istihkak, tayın" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince ratio "oran, hak, gerekçe, akıl" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince reri "saymak" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir.

rasyonel

Fransızca rationel "akla uygun, akılcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen rationalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ratio "oran, gerekçe, yargı, akıl" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince reri "saymak, kestirmek, yargılamak" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir.