rap2

random

İngilizce random "1. bilinçsiz koşuşma (ad, eski), 2. amaçsız, rastgele (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca randon "koşturma, koşuşma, (at) dört nala koşma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca randir "koşuşmak, dört nala koşmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

ranseyman

Fransızca renseignement "bilgilendirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca renseigner "bilgilendirmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca enseigner "öğretmek, eğitmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince insignare "sinyal vermek" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince signum "işaret, remiz" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

rant

Fransızca rente "kira veya faiz geliri, getiri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen rendita sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince reddere "geri vermek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir.

ranza

Venedikçe rancio "1. asker veya tayfa yemekhanesi, 2. gemide tayfa yatağı" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. 534.) Venedikçe sözcük İspanyolca rancho "yemekhane" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hreŋg- "2. sıra, tertip, asker topluluğu" biçiminden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

rap1

"sert ayak sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

rap2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1992]
1991'in en başarılı rap grubu

Köken

İngilizce rap "bir tür sokak müziği" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to rap "1. dayak atmak, 2. (Amerikan zenci argosunda) azarlamak, 'fırça atmak'" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

Benzer sözcükler

rapçi


03.11.2013
rapid

İngilizce rapid "hızlı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince rapidus "kapkın, hızlı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince rapere, rapt- "kapmak" fiilinden +id° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁rep- (*erep-) "kapmak" kökünden evrilmiştir.

rapor

Fransızca rapport "bir görevle gönderilen memur veya elçinin görev yerinden gönderdiği yazılı bildiri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rapporter "geri getirmek, haber ve bilgi getirmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Fransızca apporter "taşımak, getirmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

rapsodi

Fransızca rhapsodie "heyecanlı şiir veya müzik parçası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca rhapsōidía ῥαψῳδία z "doğaçlama övgü şiiri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca rháptō ῥάπτω z "yamamak, ucuca eklemek" ve Eski Yunanca ōidḗ ᾠδή z "şarkı" sözcüklerinin bileşiğidir.

rapt

Arapça rbṭ kökünden gelen rabṭ رَبْط z "bağ, bağlama, kontrol ve disiplin altına alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rabaṭa رَبَطَ z "bağladı, iliştirdi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

raptiye

Arapça rabṭ "bağlama" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir.