rant

rana

Ar raˁnāˀ رعناء z [#rˁn faˁlāˀ fem.] 1. ahmak, 2. nazlı, oynak, süslü (dişi) Ar arˁan أرعن z [afˁal sf.] a.a. Ar raˁana رَعَنَ zsalındı, oynadı

randevu

Fr rendez-vous «(belirlenen yere) gidiniz!», buluşma Fr se rendre (belli bir yere) gitmek Fr rendre getirmek, götürmek

randıman

Fr rendement verim, getiri, gelir Fr rendre geri getirmek, iade etmek, ödemek +ment° << Lat reddere geri vermek, gelir getirmek Lat re+ dare vermek

random

İng random 1. bilinçsiz koşuşma (ad, eski), 2. amaçsız, rastgele (sıfat) EFr randon [dev.] koşturma, koşuşma, (at) dört nala koşma EFr randir koşuşmak, dört nala koşmak

ranseyman

Fr renseignement bilgilendirme Fr renseigner bilgilendirmek +ment° Fr re+ enseigner öğretmek, eğitmek << Lat insignare [den.] sinyal vermek Lat in+1 signum işaret, remiz

rant

"düzenli periyodik gelir" [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kokotlar Mektebi, 1927]
Bana kayd-ı hayat şartıyla ‘rant’ yapacağını rantiye "kira veya faiz geliriyle yaşayan" [ Akşam - gazete, 1929]
Bu itibarla, memleketimizde yeni bir emlak sahibi 'rantiye' sınıfı teşekkül ediyor. rantabl "gelir getiren" [ Kadro (aylık dergi), 1932]
ziraatin müstahsil için rantabl bir hale getirilmesi

Fr rente kira veya faiz geliri, getiri << OLat rendita [pp. fem.] a.a. Lat reddere geri vermek +()t°

 randıman

Not: Rantiyeci deyimi Necmettin Erbakan'ın Türkçeye kazandırdığı bir galatı fahiştir.

Benzer sözcükler: rantabl, rantiye, rantiyeci


21.07.2018
ranza

Ven rancio 1. asker veya tayfa yemekhanesi, 2. gemide tayfa yatağı (Kaynak: LF sf. 534.)İsp rancho yemekhane ~? Ger *hreŋg- 2. sıra, tertip, asker topluluğu

rap1

onom sert ayak sesi

rap2

İng rap bir tür sokak müziği İng to rap 1. dayak atmak, 2. (Amerikan zenci argosunda) azarlamak, 'fırça atmak' onom

rapid

İng rapid hızlı Lat rapidus kapkın, hızlı Lat rapere, rapt- kapmak +id° << HAvr *h₁rep- (*erep-) kapmak

rapor

Fr rapport [dev.] bir görevle gönderilen memur veya elçinin görev yerinden gönderdiği yazılı bildiri Fr rapporter geri getirmek, haber ve bilgi getirmek Fr re+ apporter taşımak, getirmek