rakursi

rakip

Arapça rḳb kökünden gelen raḳīb رَقيب z "gözeten, kollayan, bakıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḳaba رَقَبَ z "gözetledi, kontrol etti" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

rakkas

Arapça rḳṣ kökünden gelen raḳḳāṣ رقّاص z "rakseden, dansçı, köçek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḳaṣa رَقَصَ z "raksetti" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

rakor

Fransızca raccord "uyumsuz iki şeyi birbirine uydurma, bir tür boru eklemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca accord "uyum" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir.

raks

Arapça rḳṣ kökünden gelen raḳṣ رقص z "dans" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḳaṣa رقص z "dans etti, oynadı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

rakun

İngilizce racoon veya raccoon "Kuzey Amerika'ya özgü bir hayvan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük K. Amerika dillerinden Algonquin dilinde araukhun sözcüğünden alıntıdır.

rakursi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"resimde nesnenin perspektif etkisiyle kısaltılmış görünümü" [ Cumhuriyet - gazete, 1997]
derinlemesine çizgilerin (rakursi) ustalıklı etkileri

Köken

Fransızca raccourci "kısaltılmış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca raccourcir "geri-kısaltmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca court "kısa" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince curtus "kesik, biçilmiş" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(s)kr̥-tó-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-² "kesmek" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için korteks maddesine bakınız.


10.05.2013
ralli

İngilizce rally "1. bir noktada toplanmak, 2. değişik zamanlarda yola çıkan yarışçıların bir yerde buluştuğu yarış türü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca rallier "toparlamak, toparlanmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca allier "yanyana getirmek, birleştirmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

ram

Farsça rām رام z "itaatkâr, evcil, iyi huylu, mutlu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde rāman- "huzur, sükûn" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen rāma राम z sözcüğü ile eş kökenlidir.

RAM

İngilizce RAM sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1957 ABD.) İngilizce sözcük İngilizce random-access memory "rastgele erişim hafızası" sözcüğünün kısaltmasıdır.

ramak

Arapça rmḳ kökünden gelen ramaḳ رمق z "ölümden önceki son yaşam belirtisi, bakış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ramaḳa رمق z "baktı, göz attı" fiilinin faˁal vezninde türevidir.

ramazan

Arapça rmḍ kökünden gelen ramaḍān رمضان z "İslam öncesi Araplarda Temmuz-Ağustos aylarına tekabül eden ay, İslami ayların dokuzuncusu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ramaḍ رمض z "kuru sıcak" sözcüğünün faˁalān vezninde masdarıdır.