rakkas

raket

Fr raquette tenis benzeri oyunlarda topa vurma aracı İt rachetta Ar rāχa(t) راخة zel ayası

rakı

Ar ˁaraḳī عَرَقِى z [nsb.] her türlü damıtılmış alkollü içki Ar ˁaraḳ عَرَق z [#ˁrḳ faˁal ] 1. ter, 2. damıtılarak elde edilen alkol, rakı

rakım

Ar rāḳim راقم z [#rḳm fāˁil fa.] işaretleyen, sayı veya harf yazan Ar raḳama رقم zişaretledi, çizdi, yazdı

rakik

Ar raḳīḳ رقيق z [#rḳḳ faˁīl sf.] ince, yufka Ar raḳḳa رقّ zinceldi, acıdı

rakip

Ar raḳīb رَقيب z [#rḳb faˁīl sf.] gözeten, kollayan, bakıcı Ar raḳaba رَقَبَ zgözetledi, kontrol etti

rakkas

[ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., <1377]
sāza geldi χōş mugannī bā-tarab / yöridi raḳḳāṣ raḳṣ oldı ˁaceb "... sarkaç" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
raḳḳās: (...) saatte oynayan çark ve top YO: rakkase "dansöz" [ Cumhuriyet - gazete, 1931]
Artistik Sinemasında iki müstesna ve mahbup artist tarafından temsil ve venüs vücutlü 100 rakkase ile beraber taganni ve dans

Ar raḳḳāṣ رقّاص z [#rḳṣ faˁˁāl mesl.] rakseden, dansçı, köçek Ar raḳaṣa رَقَصَ zraksetti

 raks

Not: +e ekiyle dişil ad türetilmesi Yeni Osmanlıcaya özgüdür. Karş. Ar raḳḳāṣa "bir tür dans".

Benzer sözcükler: rakkase


27.01.2018
rakor

Fr raccord uyumsuz iki şeyi birbirine uydurma, bir tür boru eklemi Fr re+ accord uyum

raks

Ar raḳṣ رقص z [#rḳṣ faˁl msd.] dans Ar raḳaṣa رقص zdans etti, oynadı

rakun

İng racoon/raccoon Kuzey Amerika'ya özgü bir hayvan Algonquin araukhun

rakursi

Fr raccourci kısaltılmış Fr raccourcir geri-kısaltmak Fr re+ court kısa << Lat curtus kesik, biçilmiş << HAvr *(s)kr̥-tó-s a.a. HAvr *(s)ker-² kesmek

ralli

İng rally 1. bir noktada toplanmak, 2. değişik zamanlarda yola çıkan yarışçıların bir yerde buluştuğu yarış türü Fr rallier toparlamak, toparlanmak Fr re+ allier yanyana getirmek, birleştirmek