rakı

rahne

Farsça raχne رخنه z "gedik, yarık" sözcüğünden alıntıdır.

rahvan

Farsça rāhvār راهوار z "yollu, hızlı giden at" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça rāh veya rah راه/ره z "yol" (NOT: Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen rās veya rah sözcüğünden alıntıdır. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen raithya- sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Christian Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch sf. 1508) Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen rathyā रथ्या z sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary sf. 866) ) ve Farsça vār وار z "sahip, -li" sözcüklerinin bileşiğidir.

raiyet

Arapça rˁy kökünden gelen raˁīya(t) رعيّة z "1. güdülen hayvan, sürü mensubu, 2. uyruk, tebaadan biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˁā رَعَا z "baktı, gözetti, davar güttü" fiilinin faˁīla(t) vezninde sıfat dişilidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice rāˁyā רעיא z "çoban" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

rakam

Arapça rḳm kökünden gelen raḳam رَقَم z "1. harf ve simgelerle işaretleme, notasyon, 2. sayıları gösteren işaretler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḳama رَقَمَ z "işaretledi, çentti, çizdi, yazdı" fiilinin faˁal vezninde türevidir. (NOT: Bu sözcük İbranice reḳem רֶקֶם z "(giysi üzerine yapılan) nakış" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

raket

Fransızca raquette "tenis benzeri oyunlarda topa vurma aracı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca rachetta sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça rāχa(t) راخة z "el ayası" sözcüğünden alıntıdır.

rakı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
racchí: acqua arzente [damıtılmış alkol]

Köken

Arapça ˁaraḳī عَرَقِى z "her türlü damıtılmış alkollü içki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁrḳ kökünden gelen ˁaraḳ عَرَق z "1. ter, 2. damıtılarak elde edilen alkol, rakı" sözcüğünün nisbet halidir.

Daha fazla bilgi için arak2 maddesine bakınız.


11.08.2015
rakım

Arapça rḳm kökünden gelen rāḳim راقم z "işaretleyen, sayı veya harf yazan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḳama رقم z "işaretledi, çizdi, yazdı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

rakik

Arapça rḳḳ kökünden gelen raḳīḳ رقيق z "ince, yufka" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḳḳa رقّ z "inceldi, acıdı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

rakip

Arapça rḳb kökünden gelen raḳīb رَقيب z "gözeten, kollayan, bakıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḳaba رَقَبَ z "gözetledi, kontrol etti" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

rakkas

Arapça rḳṣ kökünden gelen raḳḳāṣ رقّاص z "rakseden, dansçı, köçek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḳaṣa رَقَصَ z "raksetti" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

rakor

Fransızca raccord "uyumsuz iki şeyi birbirine uydurma, bir tür boru eklemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca accord "uyum" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir.