raiyet

rahman

Arapça rḥm kökünden gelen raḥmān رحمٰن z "Allah'ın bir sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice raḥmān רחמן z "«merhamet eden», Allah'ın bir sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice raḥam רחמ z "sevme, acıma, merhamet etme, bağışlama" fiilinden türetilmiştir.

rahmet1

Arapça rḥm kökünden gelen raḥma(t) رحمة z "merhamet, esirgeme, şefkat gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥima رحم z "merhamet etti" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır. Bu sözcük Arapça raḥim رحم z "ana rahmi, uterus" sözcüğünden türetilmiştir.

rahmet2

Arapça rhm kökünden gelen rihma(t) رِهْمَة z "ince ve sürekli yağmur" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rahama رَهَمَ z "yağmur çiseledi" sözcüğünün fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.

rahne

Farsça raχne رخنه z "gedik, yarık" sözcüğünden alıntıdır.

rahvan

Farsça rāhvār راهوار z "yollu, hızlı giden at" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça rāh veya rah راه/ره z "yol" (NOT: Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen rās veya rah sözcüğünden alıntıdır. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen raithya- sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Christian Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch sf. 1508) Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen rathyā रथ्या z sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary sf. 866) ) ve Farsça vār وار z "sahip, -li" sözcüklerinin bileşiğidir.

raiyet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
raˁīyatḳa vācib begi yarlıġı [beyin buyruğı uyruklar için ödevdir]

Köken

Arapça rˁy kökünden gelen raˁīya(t) رعيّة z "1. güdülen hayvan, sürü mensubu, 2. uyruk, tebaadan biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˁā رَعَا z "baktı, gözetti, davar güttü" fiilinin faˁīla(t) vezninde sıfat dişilidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice rāˁyā רעיא z "çoban" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

Daha fazla bilgi için riayet maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

reaya


07.04.2019
rakam

Arapça rḳm kökünden gelen raḳam رَقَم z "1. harf ve simgelerle işaretleme, notasyon, 2. sayıları gösteren işaretler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḳama رَقَمَ z "işaretledi, çentti, çizdi, yazdı" fiilinin faˁal vezninde türevidir. (NOT: Bu sözcük İbranice reḳem רֶקֶם z "(giysi üzerine yapılan) nakış" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

raket

Fransızca raquette "tenis benzeri oyunlarda topa vurma aracı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca rachetta sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça rāχa(t) راخة z "el ayası" sözcüğünden alıntıdır.

rakı

Arapça ˁaraḳī عَرَقِى z "her türlü damıtılmış alkollü içki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁrḳ kökünden gelen ˁaraḳ عَرَق z "1. ter, 2. damıtılarak elde edilen alkol, rakı" sözcüğünün nisbet halidir.

rakım

Arapça rḳm kökünden gelen rāḳim راقم z "işaretleyen, sayı veya harf yazan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḳama رقم z "işaretledi, çizdi, yazdı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

rakik

Arapça rḳḳ kökünden gelen raḳīḳ رقيق z "ince, yufka" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḳḳa رقّ z "inceldi, acıdı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.